Năm Đức Tin: Logo và chủ đề 12 tháng

Năm Đức Tin: Logo và chủ đề 12 tháng

WGPSG -- Các chủ đề hằng tháng trong Năm Đức Tin sẽ được trình bày như một phác thảo nhằm mục đích giúp các vị phụ trách cộng đoàn nối kết việc giảng Lời Chúa với việc đào sâu những chân lý đức tin, việc tuyên xưng với cử hành, sống và thông truyền đức tin. Bản phác thảo gồm những gợi ý vắn được sắp xếp theo bốn phần chính: thách đố và cơ hội, học hỏi và chứng từ, cầu nguyện và cử hành, sống và loan báo Tin Mừng.

Chủ đề 12 tháng:

Tháng 12-2012
CHỦ ĐỀ: ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Tháng 01-2013
CHỦ ĐỀ: ĐỨC TIN LÀ MỘT HỒNG ÂN – BÍ TÍCH RỬA TỘI

Tháng 02-2013
CHỦ ĐỀ: TIN LÀ THƯA “VÂNG” VỚI LỜI CHÚA – BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Tháng 3-2013
CHỦ ĐỀ: TIN LÀ THEO CHÚA KITÔ TRONG MẦU NHIỆM KHỔ NẠN CỦA NGÀI
ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Tháng 4-2013
CHỦ ĐỀ: MẦU NHIỆM PHỤC SINH CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ
BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Tháng 5-2013
CHỦ ĐỀ: CHÚA THÀNH THẦN LÀ NGUỒN TƯƠI TRẺ - BÍ TÍCH THÊM SỨC

Tháng 6-2013
CHỦ ĐỀ: TIN LÀ SỐNG VỚI CHÚA
VÀ HIỆP NHẤT VỚI NHAU TRONG CHÚA BA NGÔI

Tháng 7-2013
CHỦ ĐỀ: GIÁO HỘI, CỘNG ĐOÀN THỜ PHỤNG
BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

Tháng 8-2013
CHỦ ĐỀ: GIÁO HỘI, CỘNG ĐOÀN TÌNH YÊU – BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Tháng 9-2013
CHỦ ĐỀ: GIÁO HỘI, CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG

Tháng 10-2013
CHỦ ĐỀ: SỐNG ĐỨC TIN THEO GƯƠNG MẸ MARIA

Tháng 11-2013
CHỦ ĐỀ: SỐNG ĐỨC TIN THEO GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM
BÍ TÍCH XỨ DẦU BỆNH NHÂN

File logo đính kèm dưới đây nhằm giúp các cộng đoàn có thể tải về để sử dụng trong Năm Đức Tin.

Logo 12 tháng nằm trên 1 file nhưng ở trang thứ 2 (Page 2)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top