Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật V Mùa Chay năm B

Mẫu cầu nguyện Taizé Chúa nhật V Mùa Chay năm B

 

 

 

 

 

 

WGPSG -- Dưới đây là Icône và mẫu cầu nguyện Taizé để sử dụng vào tuần lễ của Chúa nhật V Mùa Chay năm B.

 


Ban Cầu Nguyện Taizé của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn thực hiện.

Top