Mẫu Cầu Nguyện: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm B

Mẫu Cầu Nguyện: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm B

Mẫu Cầu Nguyện 02 (CN II MÙA VỌNG)

Chủ đề: DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN

Dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Cầu xin Chúa Thánh Thần: LẠY CHÚA XIN BAN (Sách Bài hát, tr. 4)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

Kính thưa cộng đoàn,

Trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nghe đoạn Tin Mừng nói về vai trò tiền hô của Gioan Tẩy Giả, đó là dọn đường để đón chờ Chúa đến. Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta cũng ý thức sứ mạng tiền hô của mình, biết tẩy luyện tâm hồn và kêu gọi mọi người hối cải, để xứng đáng đón mừng Chúa đến.

Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen.

1. Ca ngợi khen: CẢM MẾN TÌNH CHA (Sách Bài hát, tr. 9)

(một người đọc chậm lời của bài hát - sau đó đàn bắt đầu)

2. Ca vịnh - Đáp ca (Alleluia)

Thánh vịnh 84: Xin ơn bình an và cứu độ

Tv. 84 ( Sách Bài hát, tr. 44 )

Ca đoàn xướng: Lạy Chúa, xin cho chúng con...  (3 lần)

9ab-10Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán
là lời chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ
cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang Người
hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.  

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con... (2 lần)

11-12Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ
hòa bình công lý đã giao duyên.
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống từ trời cao. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con...(2 lần)

13-14Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái.
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con...(2 lần)

(thinh lặng 1 phút)

3. Ca ánh sáng: GIÊSU KITÔ ( Sách Bài hát, tr. 62 )

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

4. Ca Tin Mừng: Mc 3,1-8: LỜI HẰNG SỐNG ( Sách Bài hát, tr. 70 )

Ca đoàn xướng: Lời Người êm đềm nhẹ nhàng…  (3 lần)

Hướng dẫn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô

1-2Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.

Cộng đoàn: Lời Người êm đềm nhẹ nhàng…  (2 lần)

3-4Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn
con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa,
rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

Cộng đoàn: Lời Người êm đềm nhẹ nhàng…  (2 lần)

5-6Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.

Cộng đoàn: Lời Người êm đềm nhẹ nhàng…    (2 lần)

7-8Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

Cộng đoàn: Lời Ngài là sức sống của con…  (2 lần)

(thinh lặng 3 phút)

5. Ca suy niệm: VÌ CHÚA S Đ( Sách Bài hát, tr. 83 )

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

Gợi ý suy niệm

Ngày xưa, Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người ăn năn hối cải, thanh tẩy tâm hồn và thay đổi cách sống để đón chờ Chúa đến.

Phần chúng ta hôm nay, chúng ta đã làm gì để đón chờ Chúa đến trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới, có phải chăng là trang trí nhà cửa, sắm đèn hoa quà bánh, chuẩn bị giày dép áo quần,... Điều Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta là uốn lại cho ngay thẳng những nẻo đường quanh co gian dối, san cho phẳng những núi đồi kiêu căng và lấp cho đầy những hố sâu thù hận để tình thương, công lý và hòa bình của Thiên Chúa ngự trị khắp trần gian. Chúng ta đã sẵn sàng đón chờ Chúa với những tâm tình như thế chưa ?  

(thinh lặng 5 phút)

6. Lời cầu - Lời đáp (Kyrie Eleison)

BAO GIỜ ( Sách Bài hát, tr. 372 )

Ca đoàn xướng: Bao giờ đến bao giờ... (3 lần)

Xướng: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Lạy Chúa, công việc truyền giáo luôn cần những chứng nhân sống Lời Chúa dạy. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh Chúa luôn biết can đảm tuyên xưng niềm tin của mình giữa muôn dân bằng việc sám hối và canh tân đời sống theo ý Chúa.

Cộng đoàn: Bao giờ đến bao giờ... (2 lần)

Xướng: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Lạy Chúa, thế giới ngày nay có quá nhiều quyền lực, bất công đang diễn ra mà bất chấp nhân phẩm con người. Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất, để thế giới này sớm được sống trong an bình, thịnh vượng.

Cộng đoàn: Bao giờ đến bao giờ... (2 lần)

Xướng: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Lạy Chúa, kiêu căng và hận thù làm ngăn cách chúng con với Chúa và chúng con với nhau. Xin Chúa san bằng núi đồi kiêu căng, lấp đầy hố sâu thù hận trong tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng đón nhận hồng ân Chúa mà biến đổi đời mình.

Cộng đoàn: Bao giờ đến bao giờ... (2 lần)

Xướng: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Lạy Chúa, những đau khổ trong đời sống đôi khi làm cho con người tuyệt vọng. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho những người khổ đau và bệnh tật, để họ luôn biết phó thác và tin tưởng vào Chúa.

Cộng đoàn: Bao giờ đến bao giờ... (2 lần)

(thinh lặng 1 phút)

7. Kinh Lạy Cha

8. Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con biết can đảm dọn đường đón chờ Con Một Chúa đến bằng đời sống sám hối và hòa giải; để nhờ mầu nhiệm giáng lâm của Người, lòng trí chúng con được trở nên trong sạch mà phụng thờ Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen.

9. Phép lành

Vị chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em

Cộng đoàn:Và ở cùng cha (thầy)

Vị chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cộng đoàn: Amen

Nếu chủ sự không có phải là Linh mục hay phó tế :

Vị chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời.

Cộng đoàn: Amen

10. Bài ca kết thúc: CẢM TẠ ( Sách Bài Hát, tr. 376 ) 

(một người đọc chậm lời của bài hát – sau đó đàn bắt đầu)

Top