Lòng tin vững mạnh

Lòng tin vững mạnh

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!

Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”.

(Mt 15, 28)  


 

 

Vừa biết Chúa đến vùng dân ngoại

Người đàn bà tiến lại van xin

Khẩn nài Chúa chữa con mình

Thoát vòng quỷ dữ sự tình rối ren

 

Bà bái lạy Con vua Đa-vít

Tôn thờ Người Đấng Thánh quyền uy

Dẫu Người thinh lặng bước đi

Thương con bà vẫn kiên trì kêu xin

 

Bà nhận biết phận mình hèn kém

Ca-na-an dân ngoại xứ này

Chịu bao thua thiệt đắng cay

Xưa nay Do Thái vốn hay loại trừ

 

Tin thật Chúa Giêsu Cứu Thế

Đấng Thiên Sai trước mặt bà đây

Gối quỳ kính cẩn giãi bày

Niềm tin mãnh liệt xin Thầy xót thương

 

Chúa thử thách trong lời tuyên phán:

Bánh trên bàn không vứt chó con

Khiêm cung nhỏ nhẹ đáp lời

Nhưng mà cũng được vụn rơi dưới bàn

 

Chúa thán phục Đức tin bà mạnh

Bà được như lòng dạ thành tâm

Giêsu tuôn đổ hồng ân

Lương dân đón nhận nảy mầm Đức Tin

 

Là dân ngoại nay nhờ Ơn Chúa

Được tháp nhập dòng dõi kẻ tin

Khiêm nhường tín thác cầu xin

Đời con tràn ngập ân tình Chúa thương.

Top