Linh mục sử dụng Internet như thế nào?

Linh mục sử dụng Internet như thế nào?

WGPSG / Catholic Culture (30.12.2009) -- Trong một đề án nghiên cứu về Năm Linh Mục, "Phòng thí nghiệm" về “New Media trong Giáo Dục” đang thu thập thông tin về việc các linh mục sử dụng Internet như thế nào. Đề án này mang tên PICTURE (viết tắt của cụm từ “Priests’ Information and Communications Technology Use in their Religious Experience”). Mục tiêu nhắm đến là sẽ phỏng vấn để thu thập câu trả lời của khoảng 400.000 linh mục trên thế giới.

PICTURE là một nỗ lực mang tính quốc tế. "Phòng thí nghiệm" về “New Media trong Giáo Dục” toạ lạc tại Đại học Svizzera Italiana ở Lugano, Thuỵ Sĩ, và đề án này được Đại học Giáo hoàng Holy Cross ở Rôma tài trợ. Nỗ lực này được Thánh bộ Giáo sĩ ở Vatican ủng hộ. Có thể xem thêm thông tin về PICTURE ở trang web http://www.pictureproject.info, và xem bản câu hỏi phỏng vấn các linh mục ở http://www.pictureproject.info/wp-content/uploads/2009/11/PICTURE_english_20091115.pdf

Đại khái có các câu hỏi như sau:
- Linh mục đang sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại nào?
- Theo linh mục, Internet có ích lợi thế nào trong việc mục vụ?
- Linh mục có thường xuyên sử dụng Internet trong sinh hoạt mục vụ không?
- Kỹ thuật số giúp linh mục cải thiện sinh hoạt mục vụ cũng như sinh hoạt cá nhân như thế nào?
- Có bao nhiêu anh em linh mục quen biết đang sử dụng social networks (mạng xã hội) để mở rộng giao tiếp trong sinh hoạt mục vụ?
- Linh mục có thể kể ra những trang web hữu ích cho đời linh mục?
- ...

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top