Liên Hiệp Quốc thông qua đề xuất liên tôn của Manilla

Liên Hiệp Quốc thông qua đề xuất liên tôn của Manilla

Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết do Philippines tài trợ thúc đẩy đối thoại liên tôn vì hòa bình và phát triển toàn cầu.

Phái đoàn Philippines tại Liên Hiệp Quốc cho biết nghị quyết này được phiên họp lần thứ 65 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua và được 54 nước khác đồng tài trợ.

“Điều này mang lại một phương pháp toàn diện quan trọng giúp giải quyết những thử thách về hòa bình và phát triển toàn cầu mà chúng ta đang đối mặt hiện nay” – đại sứ Philippines tại Liên Hiệp Quốc Libran Cabactulan nói.

Ông Cabactulan nói trong thông cáo: “Điều chúng ta đang cố gắng làm là giúp người dân hiểu và tôn trọng hơn nhằm hướng họ đến hòa bình và phát triển.”

Ông nói cái được gọi là “biện pháp cứng rắn” không đủ để mang lại hòa bình lâu dài vì có sự nghi ngờ, cuồng tín và chủ nghĩa cực đoan. “Những việc làm xấu xa này phải được giải quyết, và giải quyết thông qua các chiều kích nhân văn quan trọng trong tôn giáo và văn hóa.”

Suốt 3 tháng thương lượng văn bản nghị quyết, các nhà tài trợ nhấn mạnh các dự án đối thoại liên tôn và liên văn hóa cụ thể đã giúp xây dựng môi trường hòa bình.

Ông Cabactulan trích dẫn các phong trào xã hội dân sự mạnh ở miền nam Philippines ủng hộ đối thoại liên tôn và đã thiết lập quan hệ tốt hơn giữa các cộng đồng Kitô hữu, Hồi giáo và bộ lạc ở đây.

“Đối thoại liên tôn là thành phần quan trọng trong chương trình hòa bình và phát triển của Philippines và những kinh nghiệm và kết quả tương tự ở những nơi khác trên thế giới chứng tỏ nhu cầu đối thoại và cảm thông nhiều hơn và tác động tích cực của nó lên các xã hội, hòa bình và an ninh” – ông nói.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top