Hướng về Sài Gòn

Hướng về Sài Gòn

Hướng về Sài Gòn

TGPSG -- Ngày 18-7-2021, Giáo dân giáo xứ Hiệp Đức của Giáo phận Phan Thiết, cùng cộng đoàn các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đã tổ chức gom một số hàng quà Hướng về Sài Gòn, để được cùng hiệp thông và chia sẻ tình yêu thương! Tuy là những hàng quà đơn sơ cây nhà lá vườn, đặc sản thanh long Phan Thiết, nhưng tất cả gói đầy những ý nghĩa thiết tha của tình liên đới.

Đoàn xe đã chuyển hàng đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và một số giáo xứ trong TGP Sài Gòn.

Chuyên Trần

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top