Hội đồng các Hồng y báo cáo thu chi của Tòa Thánh

Hội đồng các Hồng y báo cáo thu chi của Tòa Thánh

VATICĂNG: Ngày 30-6-2011, Hội đồng các Hồng Y đặc trách các vấn đề tài chánh và kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và công bố sổ chi thu năm 2010.

Cùng tham dự cuộc họp có các giới chức của Ủy ban kinh Tế Tòa Thánh, Phủ thống đốc quốc gia thành phố Vaticăng và Ủy ban quản trị gia tài của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Velasio De Paolis, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Tòa Thánh cho biết trong năm 2010 Tòa Thánh đã thu được 245.195.561 Euros và chi ra 235.347.237 Euros, thặng dư được 9 triệu 848 ngàn 124 Euros. Tiền chi ra đa số để thanh toán các chi phí bình thường và ngoại thường của các cơ quan trung ương Tòa Thánh, lo lắng cho các sinh hoạt của Giáo Hội hoàn vũ. Tính cho tới ngày 30-12-2010 số nhân viên Tòa Thánh là 2.806 người so với 2.762 người của năm 2009.

Riêng Phủ Thống đốc quốc gia thành phố Vaticăng trong năm 2010 đã thu được 255.890.112 Euros và chi 234.847.011 Euros, tức thặng dư được 21.043.000 Euros. Được như thế là nhờ số tiền thu được từ Viện Bảo tàng Vaticăng với số du khách viếng thăm gia tăng và tình hình tái lập của thị trường tài chánh. Như đã biết Phủ thống đốc quốc gia thành phố Vaticăng có ban quản trị độc lập với Tòa Thánh và các cơ cấu khác. Tính cho tới ngày 31-12-2010 Phủ thống đốc có tất cả 1.876 nhân viên so với 1.891 người năm 2009.

Trong năm 2010 đồng tiền Thánh Phêrô bao gồm đóng góp của các giáo phận, dòng tu, hiệp hội tông đồ và các hiệp hội cũng như tư nhân, đặc biệt là cuộc lạc quyên ngày lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô, đã thu được 67.704.416 mỹ kim và 41 xen, gia tăng so với năm trước đó.

Các Hồng Y thành viên hội đồng đã cám ơn sự quảng đại của tất cả mọi người đóng góp để giúp Tòa Thánh và Đức Thánh Cha có phương tiện lo lắng cho các sinh hoạt mục vụ và bác ái của Đức Thánh Cha, đặc biệt là việc cứu trợ cấp thời các nạn nhân thiên tai đó đây trên thế giới.

Trong năm 2010 Qũy đồng tiền thánh Phêrô đã chi 27.362.256 mỹ kim 40 xen để trợ giúp cơ quan trung ương của Giáo Hội.

Ngoài ra Hiệp hội các công tác tôn giáo, tức nhà băng Vaticăng, đã tặng Đức Thánh Cha 55 triệu euros cho các sinh hoạt tôn giáo của ngài (SD 2-7-2011).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top