Học viện Công giáo Việt Nam: Thông báo về Chương trình Anh ngữ CIVEL

Học viện Công giáo Việt Nam: Thông báo về Chương trình Anh ngữ CIVEL

Học viện Công giáo Việt Nam: Thông báo về Chương trình Anh ngữ CIVEL

Chương trình Anh ngữ Học viện Công giáo Việt Nam được thiết kế dành cho tất cả mọi người, đặc biệt dành riêng cho những ai yêu thích “Anh ngữ Công giáo”, yêu thích sư phạm nhà đạo trong việc giảng dạy ngoại ngữ, đề cao chất lượng giảng huấn, thụ huấn, tính hiệu quả thật và tinh thần phục vụ tận tâm.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top