Hiệp thông với Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 1/2014

Hiệp thông với Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ 1/2014

Tòa Tổng Giám mục, ngày 22 tháng 4 năm 2014

Kính gởi Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ
và anh chị em giáo dân
thuộc Đại gia đình Tổng giáo phận Sài gòn

Thừa ủy nhiệm của Đức Tổng Giám mục Phaolô, tôi đã đại diện toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Tổng Giáo phận để chào mừng Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Thực vậy, trong niềm vui lớn của Đại lễ Chúa Phục sinh, tối hôm qua, các Đức Giám mục của 26 giáo phận cả nước đã có mặt tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận chúng ta để họp Hội đồng Giám mục kỳ 1 của năm 2014.

Cộng đồng Dân Chúa Tổng Giáo phận chúng ta cùng hiệp lòng hiệp ý với Cộng đồng Dân Chúa cả nước tha thiết cầu nguyện cho các Đức Tổng Giám mục và Giám mục tham dự kỳ họp này, được tràn đầy Niềm Vui, Ánh Sáng và Sức Mạnh của Thánh Thần Chúa Kitô Phục sinh từ cõi chết, chiến thắng mọi tội lỗi trần gian, chiến thắng Ác thần Satan.

Vậy từ hôm nay đến ngày bế mạc kỳ họp này của Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin quý Cha vui lòng mời gọi tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong mỗi Thánh lễ, cũng như các cử hành phụng vụ và á phụng vụ, cùng đặc biệt hướng về Hội đồng Giám mục của chúng ta.

Nguyện xin Bình An của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh luôn ở cùng tất cả chúng ta.

T.U.N. Đức Tổng Giám mục Phaolô,
Linh mục G.B. Huỳnh Công Minh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top