Giới thiệu sách “Giáo dân hưởng ứng Năm Đức Tin”

Giới thiệu sách “Giáo dân hưởng ứng Năm Đức Tin”

WHĐ (24-01-2013) – Trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa nhận được tập sách Giáo dân hưởng ứng Năm Đức Tin dưới hình thức tập tin (file .doc, 760KB, 80 trang khổ A5) do Ủy ban Giáo dân gửi đến để phổ biến cho người tín hữu Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

***

Tài liệu Hướng dẫn mục vụ Năm Đức Tin cho biết Năm Đức Tin sẽ là cơ hội tốt cho các tín hữu: (1) học hỏi kỹ lưỡng hơn những văn kiện của Công đồng Vaticanô II; và (2) nghiên cứu ứng dụng nhiều hơn về nội dung sách Giáo lý Giáo hội Công giáo.

Trong tinh thần phục vụ, dưới sự hướng dẫn và khích lệ rất ân cần của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, một số thành viên Ủy ban Giáo dân đã nỗ lực góp phần biên soạn tập sách: Giáo dân hưởng ứng Năm Đức Tin (tập dài).

Theo đó, để tiện dụng cho các khóa huấn luyện ngắn hạn dành riêng cho giáo dân, tập sách mỏng này được biên soạn; sách bao gồm chủ yếu những trích dẫn từ ba chương đầu trong tập tài liệu nhiều chương nêu trên. Do vậy, sách có cùng tên: Giáo dân hưởng ứng Năm Đức Tin (tập ngắn).

Tin tưởng rằng cả hai tập sách “dài cũng như ngắn” đều muốn góp phần giúp độc giả hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô “là nguồn gốc và là tận điểm của đức tin”, Nhóm Biên Soạn xin được chung tay cổ võ các việc làm thích hợp với đức tin, bởi: “Đức tin không có hành động là đức tin chết”.

Sài Gòn, ngày 01 tháng 10 năm 2012

VP. Ủy ban Giáo dân / HĐGMVN

(Trích Lời nói đầu Tập sách Giáo dân hưởng ứng Năm Đức Tin)

Top