Giới thiệu lịch học chuyên đề 15

Giới thiệu lịch học chuyên đề 15

Kính thưa Quý vị và các bạn,
Cùng với sự phát triển không ngừng về khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin, đời sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao, trong khi đời sống tinh thần lại có xu hướng bị kéo xuống thấp. Trong bối cảnh mà nền văn hóa sự chết đang đe dọa đến mọi giá trị, thì đạo hiếu làm người, tương quan đồng loại, sống quảng đại vì công ích, giáo dục chữ “TÂM”…. đang là vấn đề trăn trở của những ai quan tâm tới sự phát triển toàn diện cộng đồng.
Góp phần bảo vệ và giáo dục các giá trị nhân bản, nhân văn cho con người, đặc biệt là giới trẻ, đang là thách đố không của riêng ai.
Nội dung các đề tài thuyết trình của các diễn giả nổi tiếng, vào mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần, tại Chương Trình Chuyên Đề (CTCD) thuộc Ban Mục Vụ Gia Đình Tổng Giáo Phận TP. HCM, luôn nhằm mục đích giúp con người thăng tiến toàn diện về tri thức cũng như về đạo đức.
Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần Khóa 15 sẽ đem đến cho Qúy vị và các bạn những khám phá mới trong tương quan với chính mình và với tha nhân.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top