Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Thêm Sức

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Thêm Sức

WGPSG – “Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng ta thành chứng nhân Tin Mừng của Chúa”. Đó là lời chia sẻ của Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, khi ngài về thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Tân Việt, được cử hành lúc 17g00 thứ Năm, ngày 28/6/2018 tại nhà thờ Tân Việt. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Đaminh, cha phó Giuse và cha khách.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 122 em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức và 29 em tuyên hứa Bao Đồng, còn có cha mẹ đỡ đầu, quý phụ huynh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Lúc 17g00, các em sắp được Thêm Sức và Rước Lễ Bao Đồng đã rước Đức cha và quý cha đồng tế từ hội trường giáo xứ tiến vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ.

Đầu lễ, Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến thăm giáo xứ Tân Việt và ban bí tích Thêm Sức cho các em. Chúng ta khẩn thiết xin Chúa ban tràn đầy ơn Thánh Thần trên các em để các em nên những chứng nhân, những Kitô hữu trưởng thành ra đi loan báo Tin Mừng như hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô”.

Chia sẻ Tin Mừng, Đức cha nói: “Hôm nay, Giáo hội mừng kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nếu xem một cách kỹ lưỡng thì hai vị thánh này rất khác nhau. Thánh Phêrô ít học làm nghề đánh cá, còn Thánh Phaolô thì học rộng, sau khi biết Chúa Kitô và quay lại, hai vị Thánh như có ngọn lửa Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hai vị trở thành những người con nhiệt thành của nước Chúa”.

Đối với các em sắp lãnh nhận bí tích Thêm Sức, ngài khuyên nhủ: “Xưa kia, Thánh Thần là Đấng đã biến sự sợ hãi trong ngày lễ Ngũ Tuần thành sức mạnh đầy quyền năng, thúc đẩy các tông đồ ngày xưa ra đi loan báo Tin Mừng. Vì thế, hôm nay, các em được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta, biến đổi những người nhút nhát thành những chứng nhân cho Chúa”.

Sau phần chia sẻ Tin Mừng, Đức cha ban bí tích Thêm Sức cho 122 em và chứng nhận lời Tuyên hứa Bao Đồng cho 29 em.

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn, ông chủ tịch HĐMV báo cáo lên Đức cha Luy đôi nét về giáo xứ trong năm qua, và chúc mừng Đức cha kỷ niệm 19 năm Linh mục. Đồng thời, ông cũng chúc mừng kỷ niệm 31 năm Linh mục cha chánh xứ Đaminh, 6 năm linh mục cha phó Giuse.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của toàn giáo xứ. Xin cho các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay luôn kiên trì trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top