Đức Thánh Cha Phanxicô: Chủ sự buổi thống hối Mùa Chay 2014

Đức Thánh Cha Phanxicô: Chủ sự buổi thống hối Mùa Chay 2014

BUỔI CỬ HÀNH THỐNG HỐI

do ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ chủ sự

tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican

thứ 6, ngày 28-03-2014

===

Nghi Thức Hòa Giải Nhiều Hối Nhân

Với Việc Xưng Tội Và Giải Tội Cá Nhân

***

Nghi Thức Mở Đầu

Hát: Attende, Dómine

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

Ca đoàn:

1.       Lạy Chúa cứu chuộc mọi người, chúng con hướng về Chúa là Vua cao cả, với con mắt của chúng con với những giọt nước tuôn rơi: Lạy Đức Kitô, xin nghe lời những kẻ kêu cầu Chúa.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

2.       Lạy Chúa là cánh tay phải của Chúa Cha, là tảng đá góc tường, là con đường cứu rỗi, là cửa thiên đàng, xin tẩy xóa các vết nhơ do tội chúng con làm ra.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

3.       Lạy Thiên Chúa, chúng con cầu xin uy quyền cao cả của Chúa: xin lắng nghe các lời than van của con bằng những tai thánh của Chúa: tội chúng con, xin vui lòng thứ tha.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

4.       Chúng con tuyên xưng với Chúa những tội đã phạm: chúng con giãi bày cả các tội thầm kín với lòng thống hối ăn năn: Lạy Đấng Cứu Chuộc, xin bỏ qua vì lòng nhân hậu của Chúa.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

5.       Chúa bị bắt dù Chúa vô tội, Chúa bị điệu đi mà không phản đối, Chúa bị lên án vì các chứng tá dối gian: Lạy Đức Kitô, xin giữ gìn những ai Chúa đã cứu chuộc.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

Lời Chào

Đức Thánh Cha: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Đ. Amen.

Nguyện xin ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta ở cùng Anh Chị Em.

Đ. Và ở cùng Cha

Đức Thánh Cha:

Anh Chị Em, Thiên Chúa còn kêu gọi chúng ta một lần nữa để trở về:

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhận được ơn sủng của đời sống mới trong Đức Kitô là Chúa.

Tất cả hồi tâm giây lát để cầu nguyện trong thinh lặng.

Đức Thánh Cha: Lạy Cha từ bi và Lạy Thiên Chúa đầy sự an ủi, Chúa không muốn sự chết, nhưng muốn các tội nhân trở lại, xin hãy giúp dân của Chúa, để họ trở về và được sống.

Xin ban cho chúng con biết lắng nghe tiếng của Chúa và xưng thú các tội của chúng con; xin làm cho chúng con, khi nhận biết ơn Chúa tha thứ, chúng con nên chứng tá của chân lý của Chúa và trong tất cả mọi sự và luôn luôn tiến tới trong việc sát nhập vào Đức Kitô Con của Chúa Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ. Amen.

Cử Hành Lời Chúa

Bài đọc thứ I

Anh Chị Em hãy canh tân mình trong Thánh Thần của tâm trí của Anh Chị Em

Bài trích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô                4, 23-32

           Anh Chị Em thân mến, hãy để Thần Khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật.

           Bởi đó anh em hãy cạch hẳn dối trá, anh em mỗi người hãy nói thật với người đồng loại, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Đừng để ma quỷ thừa cơ! Người trộm cắp, đừng trộm cắp nữa! Phải hơn, hãy biết chịu khó tự tay làm lành, để có gì chia sẻ với với người túng thiếu. Đừng có lời hư từ nào lọt khỏi miệng anh em, nhưng lời lẽ phải lương thiện, có phương tài bồi, nếu đến dịp cần, hầu sinh ơn ích cho những ai nghe!

           Anh em đừng gây phiền muộn cho Thánh Thần của Thiên Chúa, ấn tín anh em đã được niêm đợi ngày cứu chuộc. Mọi kiểu cay chua, gắt gỏng, nòng giận, la lối, chửi rủa, nhất nhất phải đánh bạt khỏi nơi anh em, với mọi thứ thâm độc. Trái lại, với nhau, anh em hãy ở nhân hậu, chạnh thương, biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.

Đó là lời Chúa.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

Hát Thánh Vịnh Đáp Ca

Thánh vịnh 50

Cộng đoàn cùng đáp:Lạy Chúa, xin thanh tẩy con, và con sẽ nên trắng hơn tuyết.

1.       Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. * Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

2.       Lạy Chúa Trời xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, Đừng cất khỏi lòng con Thần Khí thánh của Ngài.

3.       Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Hát trước Phúc Âm

Lạy Đức Kitô, xin dâng kính vinh danh và lời ngợi khen Chúa!

Ca đoàn:                                             Xem Ga 8, 12

Ta là ánh sáng thế gian, Chúa nói, Ai theo ta sẽ có ánh sáng đem tới sự sống.

Phúc Âm

Ta ban cho các con một giới răn mới

Phó tế: Chúa ở cùng Anh Chị Em.

Đáp: Và ở cùng Thày.

+ Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan                  13, 34-35; 15, 10-13

           Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: là hãy yêu mến nhau. Như Ta đã yêu mến các ngươi, các ngươi cũng hãy yêu mến nhau. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ Ta: ấy là nếu các ngươi hãy yêu mến nhau! Nếu các ngươi giữ các lệnh truyền của Ta, các ngươi sẽ lưu lại trong lòng yêu mến của Ta, cũng như Ta đã giữ các lệnh truyền của Cha Ta, và lưu lại trong lòng yêu mến của Người! Các điều ấy Ta đã nói với các ngươi rồi, ngõ hầu sự vui mừng của Ta có nơi các ngươi, và sự vui mừng của các ngươi được nên trọn. Này là lệnh truyền của Ta: các ngươi hãy yêu mến nhau như Ta đã yêu mến các ngươi. Không có lòng yêu mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn  hữu.

Đó là lời Chúa.

Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

Bài Giảng

Xét mình

Nghi Thức Thống Hối

           Các Vị thừa tác ban phép Bí Tích Giải Tội và các Linh Mục khác được ủy nhiệm, đi đến các tòa đã chỉ định để ban Bí Tích Giải tội.

Xưng thú chung các tội

Đức Thánh Cha: Tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận và xưng thú các tội của chúng ta.

Phó tế: Chúng ta hãy quỳ xuống.

Đức Thánh Cha và cộng đoàn:

        Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa là Cha toàn năng, và cùng Anh Chị Em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

           Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và Anh Chị Em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Phó tế: Chúng ta hãy đứng dậy.

Đức Thánh Cha: Chúng ta hướng lời cầu của chúng ta lên Đức Kitô là mục tử nhân lành, Đấng đi tìm con chiên lạc và vui mừng đưa về đàn.

Ca viên:

Đáp: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Phó tế: Lạy Chúa Giêsu, là lương y chữa trị xác hồn, xin hãy chữa trị các vết thương của chúng con, xin hãy luôn nâng đỡ chúng con bằng sức mạnh của thần khí của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Xin hãy cởi bỏ chúng con khỏi sự thối rữa của con người cũ trong chúng con, và mặc con người mới cho chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Nhờ việc thống hối xin làm cho chúng con luôn gắn bó thêm hơn nữa với con người của Chúa, để chúng con có thể đạt tới vinh quang của sự phục sinh.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Xin Đức Maria Mẹ của Chúa, là nơi ẩn náu các tội nhân, xin bầu cử cho chúng con. Xin ban cho chúng con ơn dung thứ và bình an.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa là Đấng đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, xin đừng để lòng từ bi của Chúa xa lìa chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa là Đấng đã vác trên vai con chiên lạc, xin Chúa cũng hãy lấy lòng tốt của Chúa mà đón nhận chúng con là kẻ có tội.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa là Đấng đã hứa nước thiên đàng cho người kẻ trộm ăn năn thống hối, xin hãy nhận chúng con, một ngày kia, vào trong vinh quang của nước Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa đã chết và sống lại vì chúng con, xin hãy làm cho chúng con được tham dự vào các hiệu quả của cuộc Vượt Qua của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Kinh Lạy Cha

Đức Thánh Cha: Bây giờ trong tinh thần của Phúc Âm, chúng ta hãy làm hòa với nhau và hãy lấy đức tin mà cầu khẩn Chúa Cha để lãnh nhận ơn tha thứ các tội lỗi.

Đức Thánh Cha và cộng đoàn:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con

Hôm nay lương thực hằng ngày,

Và tha nợ chúng con,

Như chúng con cũng tha

Kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ;

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Đức Thánh Cha: Lạy Thiên Chúa, trong các bí tích của Chúa,

Chúa đã đặt để phương thuốc chữa trị cho sự yếu đuối của chúng con xin làm cho chúng con biết vui mừng đón nhận các hoa quả của ơn cứu chuộc và chúng con biết tỏ ra trong cuộc canh tân đời sống. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đáp: Amen.

Xưng Tội và Giải Tội Cho Từng Hối Nhân

           Trong khi xưng tội cá nhân, nên có những lúc giữ thinh lặng và cử hành các bài hát.

Tạ Ơn

Đức Thánh Cha: Anh Chị Em thân mến,

           Sau khi đã cảm nghiệm trong Bí Tích Hòa Giải lòng tốt và sự dịu hiền của tình yêu thương của Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, chúng ta ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và chúng ta hãy canh tân quyết định luôn sẵn sàng cho chấp nhận lòng cậy trông nơi chúng ta là điều hợp lý.

Bài Ca Tạ Ơn

Lòng từ bi của Chúa              Tv 88, 2

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

Ca đoàn:

1.       Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, con sẽ loan báo ơn tha thứ của Chúa cho mọi người.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

2.       Vâng con nói: "Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời".

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

3.       Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa; hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

4.        Hạnh phúc thay những ai sống bên cạnh Ngài. Nhân danh Ngài họ sẽ tìm được ánh sáng.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

Lời Nguyện Kết Thúc - Tạ Ơn

Đức Thánh Cha: Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa giầu lòng từ bi và hay tha  thứ, Chúa đã muốn lãnh nhận bản tính con người của chúng con để nâng đỡ chúng con trong các thử thách của cuộc sống với gương khiêm nhường và kiên nhẫn của Chúa.

           Xin giúp chúng con giữ gìn các ơn huệ của công ơn cứu chuộc của Chúa và làm cho chúng con, nhờ việc thống hối chân thành, được chỗi dậy khỏi các sa ngã của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đến muôn đời.

Đáp: Amen.

Nghi Thức Kết Thúc

Đức Thánh Cha: Chúa ở cùng Anh Chị Em.

Đáp: Và ở cùng Cha.

Phó tế: Anh Chị Em hãy cúi đầu lãnh nhận phép lành của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha: Xin Chúa hướng dẫn con tim của Anh Chị Em trong tình yêu thương của Thiên Chúa và trong sự kiên nhẫn của Đức Kitô.

Đáp: Amen.

Phó tế: Chúa đã tha thứ cho Anh Chị Em.

             Anh Chị Em hãy ra đi bình an.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

Hát Salve Regina

        Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ.

           Chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở, kêu khẩn, Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chúa bầu chúng con, xin  ghé mặt thương xem chúng con.  Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

           Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

        [Salve Regína, Mater misericordiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus, exsúles fílii Evae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac clarimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum benedíctum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María].

***

Bản Lược Đồ Chung Giúp Xét Mình Trước Khi Xưng Tội

1.       Tôi có lãnh nhận Bí Tích Thống Hối với ý hướng thành thực để thanh luyện, để trở về và canh tân đời sống, và để tăng cường tình bạn cách thân tình hơn nữa với Thiên Chúa, hay tôi coi việc làm này như một gánh nặng, vì thế tôi chỉ họa huồn mới đi xưng tội?

2.       Tôi có quên, hoặc lại cố tình quên giấu các tội nặng trong lần xưng tội trước đây, hoặc trong các lần xưng tội trước không?

3.       Tôi đã làm việc đền tội được cha giải tội đề ra cho tôi chưa? Tôi có sửa lại các lỗi lầm thiệt hại mà tôi đã làm chưa? Tôi có đem ra thực hiện các điều quyết định làm, để sửa đổi đời sống của tôi theo Phúc Âm không?

Theo ánh sáng của lời của Thiên Chúa, mỗi người hãy xét lại chính mình.

I.        Chúa nói: "Con hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn".

1.       Con tim của tôi có thực sự hướng về Thiên Chúa không; tôi có thể nói rằng tôi thực sự yêu mến Ngài trên hết mọi sự và với tình yêu của người con, qua việc trung thành tuân giữ các giới răn của Ngài không? Tôi có để cho mình bị lôi cuốn quá nhiều bởi các của cải vật chất không? Và ý hướng của tôi có luôn ngay thẳng khi hành động không?

2.       Đức tin vào Chúa nơi tôi có vững mạnh không, có tin Thiên Chúa là Đấng, qua người Con của mình, đã nói với chúng ta? Tôi có đón nhận và bám chặt vào giáo huấn của Giáo Hội chưa? Tôi có để tâm hồn của tôi vào việc huấn luyện Kitô của tôi, qua việc lắng nghe lời của Thiên Chúa, tham dự việc học giáo lý, tránh những điều có thể làm sai đức tin của chúng ta? Tôi có luôn can đảm và không sợ hãi, tuyên xưng đức tin của tôi vào Thiên Chúa và vào Giáo Hội không? Tôi đã lo biểu lộ tôi là người Kitô trong đời sống tư nhân và công cộng không?

3.       Tôi có cầu nguyện tối sớm không? Và lời cầu nguyện của tôi có thực sự là một cuộc nói truyện với Thiên Chúa không, hay đó chỉ là việc đạo đức bên ngoài thôi? Tôi có muốn dâng hiến cho Thiên Chúa, các việc phải làm, các niềm vui và các nỗi đau đớn của tôi không? Tôi có tín thác chạy tới Chúa ngay cả trong các cơn cám dỗ không?

4.       Tôi có tôn kính danh thánh của Thiên Chúa không, hoặc đã xúc phạm tới danh thánh đó khi thề thốt gian dối, nói phạm thượng, hoặc kêu tên Chúa vô cớ? Tôi có thái độ bất kính với Đức Mẹ và các Thánh không?

5.       Tôi có thánh hóa Ngày của Chúa và các ngày lễ của Giáo Hội, khi tham dự cách tích cực, chú ý và đạo đức và các buổi cử hành phụng vụ, và nhất là tham dự vào buổi cử hành Thánh Lễ không? Tôi có tránh làm việc xác không cần thiết trong các ngày lễ không? Tôi đã tuân giữ giới luật xưng tội một năm một lần và rước lễ trong Mùa Phục Sinh, không?

6.       Tôi có thờ "các vị thần khác", nghĩa là các cách biểu diễn hoặc các sự vật mà tôi chú ý tới, hoặc tôi đặt tin tưởng vào các vật đó hơn là vào Thiên Chúa, thí dụ: của cải, mê tín, bùa ngải, đồng bóng, và các hình thức ma thuật không?

II.       Chúa nói: "Anh Em hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con"

1.       Tôi có thực sự yêu thương người bên cạnh, hoặc lạm dụng người anh chị em của chúng ta, dùng họ cho các tư lợi của chúng ta và cư xử với họ một cách thế mà chính chúng ta cũng không muốn xử với chính mình chúng ta? Tôi có làm gương xấu qua lời nói hoặc việc làm của tôi không?

2.       Trong gia đình của tôi, tôi có kiên nhẫn và với tình yêu thương đích thực đóng góp vào điều tốt và sự thanh thản của người khác không?

Với từng thành phần trong gia đình:

- Con cái: Tôi có vâng lời cha mẹ, có kính trọng các ngài không? Tôi có giúp đỡ các ngài trong những điều cần thiết về vật chất và thiêng liêng không? Tôi có dấn thân học hành tại trường không? Tôi có kính trọng các người nắm giữ quyền bính không? Tôi có làm gương tốt trong mọi hoàn cảnh không?

- Cha mẹ: Tôi có lo lắng giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo không? Tôi đã làm gương tốt chưa? Tôi có nâng đỡ con cái và hướng dẫn chúng với theo quyền hạn của tôi không?

- Vợ chồng: Tôi có luôn trung thành trong tình cảm và hành động không? Tôi có hiểu biết và thông cảm trong những giây phút lo âu không?

3.       Tôi có cho đi của cải của tôi, mà không ích kỷ hẹp hòi, cho những người nghèo khó hơn tôi không? Với những người tùy thuộc vào tôi, tôi có bênh vực những ai bị áp bức và giúp đỡ những ai túng thiếu không? Hoặc tôi có đối xử cách đầy đủ hay cách cứng cỏi với người thân cận của tôi, nhất là với những người nghèo khó, yếu đuối, bị loại trừ, các người di dân, không?

4.       Tôi có lưu ý tới sứ vụ được trao phó cho thực hiện không? Tôi có tham gia vào các việc tông đồ và bác ái của Giáo Hội, vào các sáng kiến và cuộc sống trong họ đạo không? Tôi có cầu nguyện và dâng cúng phần của tôi vào các nhu cầu của Giáo Hội và của nhân loại không, như để lo sự hiệp nhất của Giáo Hội, việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, việc cổ võ và phục hồi công lý và hòa bình, không?

5.       Tôi có đem vào trong con tim, sự thiện và nền thịnh vượng của cộng đồng nhân loại nơi tôi đang sống hoặc tôi chỉ lo lắng tới các lợi ích cá nhân của tôi thôi? Tôi có tham dự, theo khả năng có thể, vào các sáng kiến cổ võ công bình, nền luân lý công cộng, sự hòa hợp, các việc thiện phúc không? Tôi có chu toàn các bổn phận công dân của tôi không? Tôi có đóng thuế đều đặn không?

6.       Tôi có sống công bình, dấn thân, sống lương thiện trong việc làm, tình nguyện đóng góp và phục vụ của tôi vào công ích không? Tôi có trả lương đúng hợp cho công nhân và những người dưới quyền của tôi không? Tôi có giữ các giao kèo và trung thành giữa các lời hứa không?

7.       Tôi có tuân thủ vâng lời và kính trọng các quyền bính hợp pháp không?

8.       Nếu tôi có nhiệm vụ nào phải thi hành hoặc các việc khác trong việc điều hành, hay tôi chỉ lo tới nhóm người chung quanh tôi; tôi có dấn thân lo cho ích lợi của những người khác, với tinh thần phục vụ không?

9.       Tôi có tôn trọng sự thật và lòng trung thành, hay tôi đã làm điều ác cho người chung quanh, bằng lời nói dối, nói láo, các lời vu khống, nguyền rủa, các tố giác bất công, các phán đoán quá đáng, các vi phạm bí mật phải giữ, không?

10.     Tôi có chăm chú tới đời sống và sự vẹn toàn thể xác của người chung quanh, tôi có làm tổn thương tới danh dự của họ, có làm thiệt hại của cải của họ không? Tôi có thực hành hay khuyên người khác phá thai không? Tôi có nín thinh trong những trường hợp mà tôi phải cổ võ làm điều thiện, không? Trong đời sống hôn nhân tôi có kính trọng giáo huấn của Giáo Hội về việc mở ra đón nhận sự sống, đón nhận con cái và kính trọng sự sống, không? Tôi có hành động chống lại sự an toàn trong thân xác của tôi không? (thí dụ, làm cho nên vô sinh . . . ). Tôi có luôn trung thành ngay cả trong tâm trí của tôi không? Tôi có giữ lòng ghen ghét người khác không? Tôi có hay cãi vã không? Tôi có nói những lời nguyền rủa và những lời có tính cách xúc phạm không, như thế gây ra cảnh hơn giận ghen ghét không? Tôi có để cho mình sống theo sự cố chấp và ích kỷ; tôi có làm chứng cho sự vô tội của người khác không? Khi lái xe hơi hoặc xử dụng các phương tiện công cộng khác, tôi có gây  nguy hiểm xẩy ra cho sự sống của tôi không hoặc sự sống của người khác không?

11.     Tôi có trộm cắp không? Tôi có ước muốn một cách bất công của cải đồ vật của người khác không? Tôi có gây thiệt hại cho người khác trong của cải thuộc về họ không? Tôi có đền bù khi tôi lấy của cải thuộc về người khác và đền bù các thiệt hại đã gây ra không?

12.     Nếu tôi đã nhận các điều lỗi, tôi có sẵn sàng làm hòa và tha thứ vì tình yêu mến Chúa Kitô không? hoặc tôi giữ lại trong tâm hồn tôi sự giận ghét và ước muốn trả thù?

III.     Đức Kitô nói: "Các con hãy nên trọn lành như Cha các con"

1.       Đâu là hướng định nền tảng của đời sống của tôi? Tôi có đặt niềm xác tín vào mối hy vọng về cuộc sống đời đời không? Tôi có tìm làm sống động đời sống thiêng liêng của tôi bằng việc cầu nguyện, đọc và suy gẫm lời của Thiên Chúa, việc tham dự và lãnh nhận các Bí Tích, không? Tôi có thực hành việc hãm mình không? Tôi có sẵn sàng và cương quyết chừa bỏ tính xấu, dập tan các ham muốn dục vọng và các khuynh hướng về đàng xấu không? Tôi có phản ứng với những lý do ghen tị, tôi có chế ngự tính ham ăn uống không? Tôi có tự phụ và kiêu căng chỉ xác quyết cho chính mình tôi, chê ghét người khác và coi trọng tôi hơn người khác, không? Tôi có áp đặt trên người khác ý muốn riêng của tôi, mà chà đạp tự do cũng như coi thường quyền lợi của người khác, không?

2.       Tôi dùng thời giờ thế nào, dùng sức lực của tôi thế nào, dùng các ơn huệ tôi đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa như "những nén bạc" nói trong Phúc Âm, thế nào? Tôi có biết dùng tất cả các phương tiện này để làm tăng trưởng mọi ngày hơn nữa, trong sự trọn lành của đời sống thiêng liêng và trong việc phục vụ người anh chị em, thế nào? Tôi có sống ươn ái và lười biếng không? Tôi đã dùng Internet và các phương tiện khác của ngành truyền thông xã hội, thế nào?

3.       Tôi có lấy lòng kiên nhẫn, trong tinh thần đức tin, mà chấp nhận các đau đớn và các thử thách của cuộc sống không? Tôi có tìm cách thực hành sự hãm mình, để làm trọn những gì còn thiếu trong đau khổ của Đức Kitô không? Tôi có tuân giữ luật giữ chay và kiêng thịt không?

4.       Tôi đã giữ thân xác tôi trong trắng và thanh tịnh, theo bậc sống của mình không, và nghĩ rằng đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được dành cho cuộc sống lại và vinh quang đời đời không? Tôi đã giữ giác quan của tôi và tránh làm nhơ bẩn trong tinh thần và trong thể xác bằng các tư tưởng và ước muốn xấu, bằng các lời nói và các hành động bất xứng không? Tôi có đọc các sách báo, các bài luận, các trình diễn nghệ thuật, các cuộc vui chơi giải trí trái lại với sự xứng đáng của con người và theo Kitô giáo không? Tôi có là gương xấu cho người khác qua thái độ hạnh kiểm của tôi không?

5.       Tôi có hành động ngược lại với lương tâm của tôi, vì sợ sệt hoặc vì giả hình, không?

6.       Tôi có tìm cách hành xử trong tất cả và luôn luôn theo sự tự do chân chính của các con cái của Thiên Chúa và theo luật của Thánh Thần, hoặc tôi đã để cho mình làm tôi các dục vọng của mình?

7.       Tôi có bỏ điều thiện nào mà không làm, điều mà tôi có thể thực hiện được?

(Dịch theo bản văn tiếng Ý do Văn Phòng Lễ Nghi Phụng Vụ của Đức Thánh Cha soạn ngày 26-03-2014).

Chú ý: Bản Cử Hành này bằng tiếng Ý dùng trong Buổi Cử Hành Thống Hối tại Đền Thờ Thánh Phêrô, thứ 6, ngày 28-03-2014. Bản dịch này giúp sống Mùa Chay thánh năm 2014, cũng như một mẫu giúp Cử Hành Thống Hối trong Mùa Chay và trong các thời gian khác. Linh mục Phanxico Borgia Trần Văn Khả ngày 27-03-14).

Top