Đức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục phục vụ như Chúa Kitô

Đức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục phục vụ như Chúa Kitô

CASTEL GANDOLFO. Sáng 11-9-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 110 GM đang tham dự khóa bồi dưỡng dài 12 ngày do Bộ Truyền giáo tổ chức tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị noi gương Chúa Kitô trong việc phục vụ, đồng thời tăng cường đời sống cầu nguyện, và nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa.

Trong số các GM tham dự khóa họp, có 9 GM Việt Nam: Giuse Đặng Đức Ngân, Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, Giuse Nguyễn Năng, Lorensô Chu Văn Minh, Gioan Vũ Tất, Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Mathêu Nguyễn Văn Khôi, Phêrô Nguyễn Văn Khảm và Tôma Vũ Đình Hiệu.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nói: ”Tôi biết rõ những thách đố mà anh em đang phải đương đầu, đặc biệt trong những cộng đoàn Kitô sống đức tin trong những hoàn cảnh không dễ dàng, trong đó, ngoài những hình thức nghèo đói khác nhau, đôi khi còn có những hình thức bách hại vì đức tin. Anh em có nghĩa vụ nuôi dưỡng hy vọng của họ, chia sẻ những khó khăn của họ, lấy hứng từ lòng bác ái của Chúa Kitô qua sự quan tâm, dịu dàng, từ bi đón tiếp, sẵn sàng và chú ý đến những vấn đề của dân chúng, và sẵn sàng hy vọng mang sống vì dân” (ĐTC Biển Đức 16, Sứ điệp Ngày Thế Giới truyền giáo 2008,n.2).

ĐTC nói thêm rằng: ”Chúng ta chỉ có thể hiểu sứ vụ Giám Mục từ Chúa Kitô là nguồn mạch của chức tư tế duy nhất và tối cao mà GM được tham phần. Vì thế ”GM phải quyết tâm chấp nhận lối sống noi gương hạ cố (kénosis) của Chúa Kitô tôi tớ, thanh bần và khiêm hạ, làm sao để việc thi hành sứ vụ mục tử của GM phản ánh trung thực Chúa Giêsu, Người Tôi Tớ Thiên Chúa, và làm cho GM, giống như Chúa, trở nên gần gũi tất cả mọi người, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất” (GP2, Tông Huấn Pastores gregis 11).”

ĐTC nhận xét rằng ”Để noi gương Chúa Kitô, GM cần phải dành thời giờ thích hợp để ”ở với Chúa”, chiêm ngưỡng Chúa trong kinh nguyện thân mật, tâm tình với Chúa, thường xuyên ở trước mặt Chúa, trở thành người cầu nguyện và thờ lạy Chúa: đó là điều trước tiên mà Vị Mục Tử được kêu gọi thực hành”.

ĐTC cũng nhấn mạnh đặc tính hy sinh, dâng hiến là phẩm giá đích thực của GM: phẩm giá ấy xuất phát từ sự kiện GM trở nên người phục vụ mọi người, đến độ hiến cả mạng sống. Thực vậy, chức GM, cũng như LM, không bao giờ được hiểu theo tiêu chuẩn trần thế. Chức ấy là một sự phục vụ trong tình thương. GM được kêu gọi phục vụ Giáo Hội theo thể thức Thiên Chúa làm người, ngày càng trở thành người phục vụ Chúa và nhân loại một cách trọn vẹn hơn”.

Sau cùng, ĐTC nhắn nhở các GM mới hãy nuôi dưỡng mình một cách dồi dào bằng Lời cứu độ, luôn ở trong tư thế lắng nghe Lời Chúa (SD 11-9-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top