Đức Thánh Cha kêu gọi quốc tế thực thi tình huynh đệ

Đức Thánh Cha kêu gọi quốc tế thực thi tình huynh đệ

VATICAN. Sáng 16-12-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị đại sứ 5 nước là Nepal, Zambia, Andorra, Seychelles và Mali đến trình quốc thư. Ngài cổ võ cộng đồng thế giới sống thực tình huynh đệ.

Trong diễn văn chào mừng các vị tân đại sứ, ĐTC ghi nhận lý tưởng đẹp đẽ về tình huynh đệ hiện diện trong khẩu hiệu của nhiều quốc gia, nhưng phần lớn nguyên tắc này chỉ là những dòng chữ chết trong các xã hội chính trị cận đại và hiện nay, nhất là vì ảnh hưởng của các ý thức hệ cá nhân chủ nghĩa hoặc duy tập thể.

ĐTC đề cao tầm quan trọng của tình huynh đệ và nhấn mạnh rằng ”Để sống xứng đáng, mỗi người đều cần được tôn trọng, cần được công lý và các quyền của họ cần được nhìn nhận một cách cụ thể. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để sống một cuộc sống hoàn toàn xứng với con người, vì con người còn cần tình huynh đệ nữa. Đây là sự thực không những trên bình diện các quan hệ thân cận, nhưng cả trên bình diện hoàn cầu nữa.. Đức Phaolô 6 đã từng khẳng định rằng ”Chậm tiến có một nguyên do sâu xa, đó là thiếu tình huynh đệ” (Populorum progessio, 20).

ĐTC cũng nói về sự đóng góp của Giáo Hội trong việc cổ võ và thực thi tình huynh đệ, theo giáo huấn của Chúa Kitô cũng như sứ mạng Chúa đã ủy thác cho Giáo Hội. (SD 16-12-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top