Đức Thánh Cha kêu gọi nới rộng tự do tôn giáo tại Cuba

Đức Thánh Cha kêu gọi nới rộng tự do tôn giáo tại Cuba

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 10-12-2009 dành cho tân đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh, ông Eduardo Delgado Bermúdez, ĐTC khuyến khích chính quyền Cuba tiếp tục cởi mở đối với việc thực hành tự do tôn giáo.

Tân đại sứ Delgado Bermúdez năm nay 66 tuổi (1943), từng làm đại sứ tại Nhật Bản và Tổng giám đốc tại Bộ ngoại giao Cuba.

Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, ĐTC nói rằng: ”Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có những dấu hiệu cụ thể về sự cởi mở đối với việc thực hành tự do tôn giáo, như đã diễn ra trong những năm gần đây, ví dụ thánh lễ được cử hành tại một số nhà tù, các cuộc rước tôn giáo được tổ chức, sửa chữa và cải tiến một số nơi thờ phượng, tu viện hoặc các LM và tu sĩ có thể có an ninh hơn về xã hội. Như thế, cộng đồng Công Giáo có thể chu toàn công tác mục vụ một cách vững chắc hơn”.

ĐTC cầu mong có sự tiếp tục đối thoại giữa Giáo Hội Công Giáo và Nhà nước Cuba để cùng nhau ấn định khuôn khổ pháp lý xác định những quan hệ không bao giờ bị gián đoạn giữa Tòa Thánh và Cuba, theo những hình thức giống như tại các nước khác, trong niềm tôn trọng đặc tính riêng của Cuba, bảo đảm sự phát triển thích hợp cho đời sống và hoạt động mục vụ của Giáo Hội tại nước này”.

ĐTC cũng nhắc đến Giáo Hội Công Giáo Cuba đang ráo riết chuẩn bị việc mừng kỷ niệm vào năm 2012 tới đây 400 năm tìm được ảnh Đức Mẹ Bác Ái mỏ đồng, là Mẹ và là Bổn mạng của Cuba. Ngài đề cao vai trò của Giáo Hội trong việc giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày nay, tái khám phá các giá trị luân lý, nhân bản và tinh thần, như thái độ tôn trọng sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

ĐTC cũng kêu gọi Nhà nước Cuba cho Giáo Hội được sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội (SD 10-12-2009)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top