Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh Vatican, thăm Tổng Giáo phận TP.HCM

Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh Vatican, thăm Tổng Giáo phận TP.HCM

Chương trình dự kiến
Tổng Giáo phận TP.HCM
đón tiếp Đức TGM Leopoldo Girelli,
Đại diện Toà Thánh Vatican

từ chiều 24.4 đến chiều 1.5.2011
(phối hợp với chương trình Hội Nghị của HĐGM.VN tại Trung Tâm Mục Vụ)
 

CN 24.4
18:00 Đón vị Đại diện Toà Thánh (ĐDTT) tại sân bay TSN

T. Hai 25.4
07:00 Thánh lễ tại nhà nguyện riêng của Toà Giám mục
10:00 Chào thăm Chính quyền Thành phố
18:30 HĐGM.VN và đại diện các thành phần dân Chúa chào mừng vị ĐDTT
          Giới thiệu dự án Trụ sở HĐGM.VN

T. Ba 26.4
10:30 Nghi thức đặt viên đá đầu tiên cho Trụ sở HĐGM.VN
16:00 Đại diện các tu sĩ chào thăm vị ĐDTT tại Hội trường lớn TTMV

T. Tư 27.4
09:00 Các linh mục giáo phận chào thăm vị ĐDTT tại Hội trường lớn TTMV
16:00 Đại diện giáo dân chào thăm, gặp gỡ vị ĐDTT tại Nhà thờ chính toà (NTCT)
17:00 Thánh lễ tại NTCT 

T. Năm 28.4
05:30 Thánh lễ với các Giám mục tại Nhà Nguyện ĐCV
09:00 Nói chuyện với Đại Chủng sinh
16:00 Thăm Dòng Kín

T. Sáu 29.4
08:00 Thánh lễ phong chức Giám mục tại Phú Cường

T. Bảy 30.4
05:30 Đi thăm giáo phận Cần Thơ
14:00 Thăm Toà Giám mục Vĩnh Long
16:00 Thăm Giáo phận Mỹ Tho 
17:30 Thánh lễ tại NTCT Mỹ Tho 
20:30 Về Toà TGM Sài Gòn

CN 01.5
09:30 Thánh lễ tại NTCT cho cộng đồng nói tiếng Anh
11:30 Thăm Dòng Saint Paul Thành Chartres
14:00 Tiễn vị ĐDTT ra phi trường TSN
16:30 Vị ĐDTT lên máy bay về Singapore

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top