ĐTC bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc

ĐTC bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc

WHĐ (11.05.2011) – Theo VIS (Thông tấn Vatican), ngày 10-05-2011, Tòa Thánh đã ban hành một số quyết định của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về nhân sự trong Giáo Hội.

Theo đó, Đức Hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc (thường gọi Bộ Truyền giáo) được Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin từ nhiệm vì đến tuổi hưu theo quy định.

Kế nhiệm Đức Hồng y Dias là Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Đảm nhận cương vị Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, sứ thần Tòa Thánh tại Cuba.

Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, tân Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, năm nay 65 tuổi (sinh ngày 15-04-1946 tại Manduria, Italia). Thụ phong linh mục ngày 3-07-1970, thuộc Giáo phận Nardo (Italia). Ngày 17-01-2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục hiệu tòa Volturnum, Sứ thần Tòa Thánh tại Irak và Jordan. Ngày 25-02-2006, được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines. Ngày 9-06-2007, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và ngày hôm qua, 10-05, ngài nhận trọng trách Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top