Di dân: Những con số và lập trường của Giáo hội

Di dân: Những con số và lập trường của Giáo hội

XBVN – Con số những người di cư trên thế giới là khoảng 200 triệu người, theo Chương Trình Phát Triển của Liên Hiệp Quốc.

Trong số các nước di cư chính yếu : Trung quốc (10%), Ba lan, Ấn độ và Rumani. Những người di cư từ Châu Phi đến các nước giàu là khoảng 5,4%.

Liên quan đến những người xin tị nạn, Hoa Kỳ đã tiếp nhận 39.400 người tị nạn vào năm 2008. Các nước Pháp, Canada, Vương quốc Anh và Ý, mỗi nước tiếp nhận khoảng 30.000 người.

Vào năm 2005, có 3% dân số thế giới đã không sống nơi đất nước mà họ đã sinh ra. Những người nhập cư là 14% dân số ở Bắc Mỹ, 9% dân số ở Châu Âu, 2% sống ở Châu Phi và 1% ở Á Châu và Châu Mỹ La Tinh.

Lập trường của Giáo Hội

Cựu Ước : Xuất Hành 22, 20: "Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai cập"

Các bản văn chính của Giáo Hội Công Giáo về nhập cư:

1963: Thông điệp "Pacem in terris" của đức Gioan XXIII: “Mọi người đều có quyền, vì những lý do chính đáng, đi ra nước ngoài và định cư ở đó".

1965: Hiến chế "Gaudium et spes" của công đồng Vatican II: "Những người di cư phải được đối xử như là những nhân vị chứ không chỉ như là những dụng cụ sản xuất."

2003: Tài liệu "Những vấn đề của cuộc cải cách quyền tị nạn" của Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Pháp.

2004: "Đức ái của Chúa Kitô đối với những người di cư", Huấn thị của Hội Đồng Di Dân của Tòa Thánh.
"Khi người ngoại kiều gõ cửa nhà chúng ta" (Ủy ban di dân của Hội Đồng Giám mục Pháp).

2007: "Tuyên ngôn về di dân", Đức cha Olivier de Berranger và Đức char Claude Schockert (lúc đó là chủ tịch và thành viên của Ủy ban Sứ mạng truyền giáo phổ quát của Giáo Hội của Hội Đồng Giám mục Pháp).

Theo La Croix

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top