Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Chương trình lễ tháng 10-2018

Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Chương trình lễ tháng 10-2018

Nguyện đường Đan viện Cát Minh
33 Tôn Đức Thắng - quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Trong tháng 10.2018, nguyện đường Đan Viện Cát Minh Sài Gòn sẽ có các Thánh lễ vào hai ngày, 01 và 15 tháng 10 năm 2018 theo chương trình sau:

 

Ngày 01 tháng 10 năm 2018
Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu

Sáng

05g00: Thánh lễ
             Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ

07g00: Thánh lễ
             Lm Giuse Đỗ Quang Khang

09g30: Thánh lễ
             Lm Phaolô Nguyễn Phong Phú

Chiều

02g30: Thánh lễ
             Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh

05g30: Thánh lễ
             Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn
              Giám mục TGP Sài Gòn

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018
Lễ Mẹ Thánh Têrêsa Chúa Giêsu

Sáng

05g00: Thánh lễ
             Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành

07g00: Thánh lễ
             Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Giám mục GP Bùi Chu

09g30: Thánh lễ
             Lm Gioan Bosco Nguyễn Từ Chương

Chiều

05g30: Thánh lễ
             Lm. Giuse Bùi Công Trác
                   Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top