Cộng hòa Séc: Tiến tới việc bồi hoàn tài sản cho các tôn giáo

Cộng hòa Séc: Tiến tới việc bồi hoàn tài sản cho các tôn giáo

WHĐ/Zenit (18.01.2012) – Ngày 11-01 vừa qua, chính phủ nước Cộng hòa Séc, dưới sự lãnh đạo của Petr Necas, đã phê chuẩn một dự luật nhằm bồi hoàn tài sản của các tôn giáo đã bị chế độ cộng sản Tiệp Khắc tịch thu trong thời gian từ 1948 đến 1989.

Các nguồn tin nhà nước cho biết 56% tài sản của 17 tôn giáo đã bị tịch thu sẽ được trả lại. Dự án cũng trù tính trong vòng 30 năm, kể từ năm 2013, dành 2,3 tỉ euro để bồi hoàn các tài sản sẽ không được trả lại.

Dự án luật đã được toàn bộ chính phủ hiện nay nhất trí chấp thuận và sẽ được trình Quốc hội. Được biết liên minh của chính phủ chiếm đa số là 113 trên 200 ghế tại Quốc hội.

(Anita Bourdin, Zenit 12-01-2012)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top