Công giáo được người Hàn Quốc tin tưởng nhất

Công giáo được người Hàn Quốc tin tưởng nhất

Người dân Hàn Quốc nhận thấy Công giáo là tôn giáo đáng tin cậy và có thiện chí nhất, sau đó đến Phật giáo và Tin lành, theo khảo sát của một nhóm Tin lành.

Phong trào Luân lý Kitô giáo Hàn Quốc (CEMK) đồng tổ chức cuộc khảo sát với Viện Nghiên cứu Toàn cầu từ ngày 8-10/11 nhằm tìm hiểu cảm nhận của người Hàn Quốc về đạo Tin lành địa phương như thế nào.

Hôm 15-12, kết quả khảo sát cho thấy 41,4% số người được khảo sát tin tưởng Công giáo nhất, 33,5% người tin tưởng Phật giáo và Tin lành là 20%.

Sự tín nhiệm của Công giáo tăng từ năm 2008 khi cuộc khảo sát bắt đầu, từ 35,2% lên 36,2% vào năm 2009.

Công giáo còn là đạo được yêu thích nhất của 35,5% số người được khảo sát, Phật giáo chiếm 32,5% và Tin lành 22,4%. Năm ngoái tỷ lệ này lần lượt là 33,7%, 26,4% và 28%.

Báo cáo của CEMK còn cho thấy những người tin tưởng và ủng hộ Công giáo nhất là những người sống ở Seoul có thu nhập hàng tháng hơn 4 triệu won (khoảng 3.500 Mỹ kim). Không có điểm đặc biệt nào dành cho Tin lành.

Tuy nhiên, 38,8% tham gia khảo sát đề nghị Hội thánh Tin lành nên thay đổi “mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của các lãnh đạo Tin lành” trong đó có 29,7% nói Tin lành nên giải quyết “tính bất khoan dung với các tôn giáo khác” để gia tăng sự tín nhiệm.

Cuộc nghiên cứu đã khảo sát 1.000 người tuổi từ 19 trở lên trên cả nước.

Cuộc điều tra dân số của Phòng Thống kê Hàn Quốc năm 2005 cho thấy 22,8% trong số 47.041.434 người dân Hàn Quốc theo Phật giáo, 18,3% theo Tin lành và 10,9% theo Công giáo, số còn lại không theo tôn giáo nào cả.

CEMK, thành lập năm 1987, đã tổ chức các chiến dịch chống suy thoái đạo đức trong giới truyền thông, nạn cờ bạc và phá thai.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top