Chuyên đề: Những Vấn Nạn về Giáo Dục Giới Trẻ Thời @

Chuyên đề: Những Vấn Nạn về Giáo Dục Giới Trẻ Thời @

Chuyên đề: Những Vấn Nạn về Giáo Dục Giới Trẻ Thời @

WGPSG-- Vào lúc 14g00, thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2009, Ban Mục vụ Gia đình khai giảng khoá chuyên đề 5. Khóa chuyên đề sẽ kéo dài từ ngày 7/11 đến ngày 26/12/2009. Tất cả những ai quan tâm đến vấn đề giáo dục và gia đình đều có thể tham gia tại Trung tâm Mục vụ TGP-TPHCM.

Cha Giuse Hoàng Huy Cường, chủ toạ của buổi nói chuyện đầu tiên với đề tài: “Thanh Niên và Những Căn Bệnh Thời Đại,” có sự hiện diện của cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Mục vụ Gia đình, Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, người đồng hành và chịu trách nhiệm trong các buổi nói chuyện chuyên đề. Cùng với sự tham dự của nhiều thành viên khác nhau, độ tuổi khác nhau từ 18-70, từ giới tu sĩ đến giáo dân; từ quí mục sư và anh em Tin Lành đến đông đảo các bạn sinh viên không kể tôn giáo.

Với những thao thức của Cha Giuse Hoàng Huy Cường, cũng là những thao thức của các tham dự viên, buổi nói chuyện gợi mở một số suy nghĩ mà tất cả mọi người đang quan tâm đến giới trẻ và những căn bệnh của tuổi teen:

1/ Bối cảnh xã hội:

- Từ thời chiến sang thời bình, tâm lý chủ đạo là “Tâm lý bù trừ

- Từ thời bao cấp sang thời kinh tế tự lực-tự cường, tâm lý chủ đạo là “Tâm lý 2D” nghĩa là “Tâm lý đua đòi

- Từ thời kinh tế thị trường sang thời kỳ kinh tế toàn cầu hoá, ảnh hưởng chủ yếu là “Tâm lý tiêu thụ”.

2/ Một số căn bệnh của người trẻ thời @:

Có nhiều căn bệnh nhưng chúng ta đưa ra những căn bệnh sau:

- Mackeno hay “Mặc Kệ Nó”; Căn bệnh này biểu hiện ở 3 thái độ sau: vô cảm, không sáng tạo, và lười tư duy;

- Giả dối: biểu hiện nơi gia đình, nơi học đường và nơi công sở;

- Nghiện ảo hay sống không mục đích. Dễ thấy nhất qua việc Tin Vào Thế Giới ảo với các trò nghiện chát, nghiện game, và nghiện sex;

- Căn bệnh VIP mà biểu hiện ở chỗ thích đánh bóng tên tuổi, hay đua đòi (2D), và nhìn đời bằng nửa con mắt;

- Cuối cùng là Thương Hiệu, thích khẳng định mình, thích thể hiện mình và thích nhập cuộc: đánh mất chính bản thân.

3/ Một số nguyên nhân của các căn bệnh trên:

- Nền giáo dục thời hậu chiến: biểu hiện nơi giáo dục từ chuơng: học vẹt, giáo dục theo chỉ tiêu khiến người trẻ: sống giả dối, dễ vướng vào căn bệnh Mackeno, trở nên luời tư duy và không còn sáng tạo.

- Nền kinh tế thời mở cửa: giáo dục được cải cách, dẫn đến việc du nhập hỗn tạp các nền văn hoá.

- Nền kinh tế thị trường và công nghệ thông tin: tiếp cận không phân biệt và bách khoa tổng hợp, khiến các em đánh mất bậc thang giá trị đời mình.

4/ Đề nghị giải pháp: các thành viên trong lớp chia thành 4 nhóm

Nhóm 1: Căn bệnh vô cảm

-> Giải pháp: Sống Tin Mừng theo Gương Chúa Giêsu

Nhóm 2 : Căn bệnh giả dối

-> Giải pháp:

- Ở gia đình cần có tình yêu của cha mẹ với nhau và với con cái; cần tôn trọng sự thật; cần có các bữa ăn và các giờ kinh nguyện chung.

- Ở học đường cần gúp các em ý thức hơn về tri thức cũng như nhân bản.

- Ở công sở cần truyền thông rõ ràng và sự tin tưởng giữa sếp và nhân viên.

- Ở nơi cộng đồng cần sống tri ân thân tình với nhau.

Nhóm 3: Căn bệnh nghiện ảo

-> Giải pháp: phải hiểu thế giới ảo như thế nào, tìm sân chơi khác để lôi cuốn người trẻ, giáo dục trong gia đình và cầu nguyện rất cần thiết và quan trọng.

Nhóm 4: Căn bệnh VIP

-> Giải pháp:

- Trong gia đình bố mẹ phải làm gương,

- Nơi học đường cần hướng dẫn các em hiểu về giá trị tinh thần,

- Nơi giáo xứ tạo môi trường cho các em sinh hoạt và củng cố đức tin.

5/ Đúc kết:

Một số câu hỏi gợi ý giúp các em định hướng và tìm giải pháp chữa trị các căn bệnh thời đại @

1. Nền kinh tế thị trường có những đặc điểm gì?

2. Nền kinh tế thị trường tác động như thế nào trên người trẻ Việt Nam nói chung, người Công giáo nói riêng?

3. Người trẻ Công Giáo Việt Nam phải định hướng phát triển như thế nào trong nền kinh tế thị trường?

Top