Ban Mục Vụ Giới Trẻ

Ban Mục Vụ Giới Trẻ

Mục Vụ Giới Trẻ

Mục Vụ Giới Trẻ là hoạt động của Giáo Hội nhằm đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của người trẻ:
- Nhu cầu được gặp Thầy Giêsu và học biết cách sống có ý nghĩa (Mục Vụ Lời Chúa);
- Nhu cầu được lãnh nhận nguồn sức sống từ Cha trên trời (Mục Vụ Bí Tích);
- Nhu cầu góp mặt, kết bạn và đồng hành trong cộng đoàn Dân Thiên Chúa (Mục Vụ Quản Trị).

Tổ chức

Ban Mục Vụ Giới Trẻ là thành phần của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận, có nhiệm vụ giúp Đức Tổng Giám Mục tổ chức và điều hành các hoạt động mục vụ dành cho Giới trẻ.

Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã chính thức thành lập Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận TP.HCM vào lễ Hiện Xuống ngày 30/05/1993.

Ban Mục Vụ Giới Trẻ TGP.TPHCM gồm có:
- Ban Điều Hành
- Ban Thường Vụ
- Ban Chuyên Môn: Nghiên huấn, Giao lưu, Truyền thông, Quỹ học bổng Tôma Thiện, Chương trình học bổng KAAD, Mục vụ tư vấn.
Ngoài ra Văn phòng Giới Trẻ của TGP.TPHCM còn có đại diện của 15 giáo hạt.

Sinh hoạt

Ban Thường Vụ: họp mỗi tháng một lần, và họp bất thường do Linh Mục Đặc Trách triệu tập.
Ban Điều Hành: họp ba tháng một lần, và họp bất thường do Linh Mục Đặc Trách triệu tập.
Các Ban chuyên môn: sinh hoạt theo nội quy riêng.

Trưởng ban:  Lm. Gioan Lê Quang Việt

Địa chỉ:

Văn phòng Ban Mục Vụ Giới Trẻ:

180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top