Chương trình tĩnh tâm linh mục TGP.SG 2017

Chương trình tĩnh tâm linh mục TGP.SG 2017

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM LINH MỤC – 2017

28-31/08/2017

Chủ đề:

HÌNH ẢNH LINH MỤC TRONG NHÃN QUAN CỦA ĐỨC PHANXICÔ

 

THỨ HAI 28.08.2017

  7g30         :         Có mặt - nhận phòng

  8g45         :         Thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm

                                      Lễ ngoại lịch về Chúa Thánh Thần

                                       * Đức Tổng chủ tế và giảng lễ

10g00         :         Giảng 1 - Một nhà tu sống giản dị và khiêm tốn.

11g30         :         Cơm trưa (Nhà ăn ĐCV)

12g30         :         Nghỉ trưa   

14g00         :         Thức dậy

14g30         :         Kinh Trưa (Hội trường ĐCV)

14g45         :         Giảng 2 - Một mục tử gần gũi với đại chúng.

16g00         :         Viếng Chúa – Cầu nguyện riêng

                                       (nhà nguyện năm tu đức hoặc nhà nguyện ĐCV)

16g30         :         Giải lao / Tắm giặt

17g50         :         Kinh Chiều (Nhà nguyện ĐCV)

18g15         :         Cơm tối

19g30         :         Chầu Thánh Thể + Kinh Tối (Nhà nguyện ĐCV)

21g00         :         Nghỉ đêm

THỨ BA 29.08.2017

  5g00         :         Thức dậy

  5g30         :         Nguyện gẫm        

  5g45         :         Thánh lễ + Kinh Sáng

                                      Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

                                       * Đức cha Matthêu chủ tế và giảng lễ

  7g00         :         Ăn sáng

  8g10         :         Kinh Sách (Hội trường ĐCV)

  8g30         :         Giảng 3 - Một chứng nhân của niềm vui Tin Mừng.

  9g30         :         Giải lao

  9g45         :         Nghi thức sám hối chung – Xưng tội

                                      (quý cha Hạt Xóm Chiếu phụ trách)

11g30         :         Cơm trưa

12g30         :         Nghỉ trưa   

14g00         :         Thức dậy

14g30         :         Kinh Trưa (Hội trường ĐCV)

14g45         :         Giảng 4 - Một nhà giáo dục đức tin và đào tạo tông đồ.

16g00         :         Viếng Chúa – Cầu nguyện riêng

16g30         :         Giải lao / Tắm giặt

17g50         :         Kinh Chiều (Nhà nguyện ĐCV)

18g15         :         Cơm tối

19g30         :         Chầu Thánh Thể + Kinh Tối

21g00         :         Nghỉ đêm

THỨ TƯ 30.08.2017

  5g00         :         Thức dậy

  5g30         :         Nguyện gẫm        

  5g45         :         Thánh lễ + Kinh Sáng

                                      Cầu cho các Giám mục và Linh mục trong TGP đã qua đời

                                       * Đức cha Giuse chủ tế và giảng lễ

  7g00         :         Ăn sáng

  8g10         :         Kinh Sách (Hội trường ĐCV)

  8g30         :         Giảng 5 - Một thừa tác viên của Lòng Thương Xót.

  9g30         :         Giải lao

10g00         :         Viếng Chúa – Cầu nguyện riêng

11g30         :         Cơm trưa

12g30         :         Nghỉ trưa   

14g00         :         Thức dậy

14g30         :         Kinh Trưa (Hội trường ĐCV)

14g45         :         Giảng 6 - Một tông đồ luôn sẵn sàng ra đi.

16g00         :         Viếng Chúa – Cầu nguyện riêng

16g30         :         Giải lao / Tắm giặt

17g50         :         Kinh Chiều (Nhà nguyện ĐCV)

18g15         :         Cơm tối

19g30         :         Chầu Thánh Thể + Kinh Tối

21g00         :         Nghỉ đêm

 

THỨ NĂM 31.08.2017 : Ngày sinh hoạt mục vụ

  5g00         :         Thức dậy

  5g30         :         Nguyện gẫm

  5g45         :         Thánh lễ + Kinh Sáng

Tạ ơn tuần tĩnh tâm – Xin ơn thánh hoá linh mục / Mừng Ngọc khánh,

Kim khánh và Ngân khánh Linh mục

* Đức Tổng chủ tế
- Một cha trong lớp mừng Ngân Khánh chia sẻ (Ga 15,9-17)

  7g00         :         Ăn sáng

  8g10         :         Kinh Sách (Hội trường ĐCV)

  8g30         :         Huấn từ của Đức Tổng

  9g30         :         Giải lao

10g00         :         Hội thảo theo Hạt

11g00         :         Nghỉ – Ban thư ký đúc kết

11g30         :         Cơm trưa

12g30         :         Nghỉ trưa   

14g00         :         Thức dậy

14g15         :         Đúc kết (Ban thư ký)

 Đức Tổng tuyên bố bế mạc Tuần Tĩnh Tâm

15g15         :         Kinh Trưa + Chầu Thánh Thể bế mạc tĩnh tâm.

15g45         :         Giải tán.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top