Chương trình lễ khai mạc Năm Thánh Tổng Giáo phận TP.HCM

Chương trình lễ khai mạc Năm Thánh Tổng Giáo phận TP.HCM

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM
TỐI THỨ SÁU 27-11-2009 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TGP
 

 
18:30 - 18:45 :   Đón tiếp – Ổn định – Tập hát (điệp khúc).
18:45 - 19:00 :   Emmanuel, Hiệp thông Năm thánh (Lửa Hồng)
* Đón tiếp Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ tá, Cha TĐD, Đại Diện, Hạt Trưởng, Quan khách
I. DIỄN NGUYỆN
19:00 - 19:05 :   Hãy đi rao giảng Tin Mừng (Hoạt cảnh - Salesian)
19:05 - 19:10 :   Nhìn lại lịch sử - phần một (10’)
                         Tin Mừng đến Việt Nam (video clip)
19:10 - 19:15 :   Những Bước Chân Nở Hoa (Hợp Xướng – Cha Duy)
19:15 - 19:20 :   Nhìn lại lịch sử - phần hai (10’)
                         350 năm Đàng Trong (1659) & 165 năm Tây Đàng Trong (1844)
· GP. Đàng Ngoài & GP.Đàng Trong (1659)
  Điểm qua các vị coi sóc GP. Đàng Trong và dừng lại ở ĐGM Lâm Bích
· GP. Đông Đàng Trong & GP Tây Đàng Trong (1844)
  Điểm qua 9 vị Đại diện Tông tòa của Tây Đàng Trong (1859-1960) và dừng lại ở chứng từ của Đức Cha Ngãi
·       Điểm qua 8 vị tử đạo & dừng lại ở Philipphê Minh
19:20 - 19:25 :   Cộng đoàn hát và làm cử điệu bài Nghĩa Nặng Tình Sâu (Cha Tiến Lộc)
19:25 - 19:30 :   Nhìn lại lịch sử - phần ba (10’)
                         50 năm thiết lập HGP.VN & TGP Sàigòn (1960-2010)
·        Thiết lập Hàng Giáo Phẩm, ba tổng giáo phận và các giáo phận mới
·        Các vị giám mục coi sóc Tgp Sàigòn
·        Vài cơ sở & số liệu
19:30 - 19:35 :    Cộng đoàn hát: Dân Chúa Tạ Ơn (giới trẻ minh họa)
·        Quý cha mặc alba & stola (xin quý cha đem theo alba và stola đỏ)  
·        ĐHY, GM & Hạt Trưởng mặc lễ phục đỏ đi kiệu và ngồi trên khán đài
II. THÁNH LỄ
19:35 - 19:50 :    Tôn vinh các bậc tiền nhân (15’)
Điểm qua 8 vị thánh tử đạo ở GP Tây Đàng Trong (1847-1861) trong khi cung nghinh xương thánh Philipphê Minh lên khán đài trên nền nhạc bài Kìa Ai Ánh Hồng (Vinh Hạnh)
Xông hương và tiến hoa
Cộng đoàn hát: Tiếng Nhạc Oai Hùng (Hải Linh)
19:50 - 20:00 :     Thanh tẩy ký ức (10’)
Gợi ý sám hối theo ba lãnh vực GH mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ với hình ảnh minh họa và lơi khẩn nguyện “xin Chúa thương xót”
20:00 - 21:00 :     Thánh Lễ: PV lễ Các thánh Tử Đạo VN (60’)
                        Nghi thức đánh trống - thắp lửa & công bố khai mạc Năm Thánh
                        Cộng đoàn hát: Halleluia, Hát lên mừng Chúa! & Hát Vinh Danh
                        Phụng vụ Lời Chúa & Phụng vụ Thánh Thể & Kinh Năm Thánh
Phổ biến chương trình Năm Thánh – Video Clips: Các nơi hành hương.
Phép lành ban ơn toàn xá.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top