Chùm thơ về Đức Gioan Phaolô II

Chùm thơ về Đức Gioan Phaolô II

GIOAN-PHAOLÔ II

Vị Giáo hoàng đặc biệt
Gioan-Phaolô II
Với tình thương tha thiết
Không phân biệt một ai

Vị Giáo hoàng đặc biệt
Gioan-Phaolô II
Với niềm tin kiên vững
Tình mến không nhạt phai

Ngài khuyên những người trẻ:
Tương lai được bắt đầu
Ngay từ hôm nay vậy
Chứ không từ ngày mai

Chúa cần các con nhiều
Để thắp sáng địa cầu
Để chỉ cho nhân loại
Đường sự sống mai sau

Hãy thắp sáng trí khôn
Tài năng cùng nhiệt huyết
Sắp sẵn cả tình yêu
Để đối diện khổ đau

Hãy phục vụ cuộc sống
Và làm cho mọi người
Biết đến dung nhan Chúa
Tình Giêsu tuyệt vời

Gioan-Phaolô II
Sống thánh thiện một đời
Dù trầm tư suy nghĩ
Nhưng vẫn rạng rỡ cười

Ngài thật là vĩ đại
Tha thứ kẻ hại mình
Như Giêsu nhân ái
Nêu gương sáng lung linh

SỨ GIẢ HÒA BÌNH

Gioan-Phaolô II
Như một vì Sao Sáng
Dấu ấn Cha in đậm
Khắp nơi trên địa cầu

Cha tha thiết thương yêu
Giao hòa cả thế giới
Thương yêu bất vụ lợi
Không quản ngại gian nan

Ơn cha thật chứa chan
Cả thế giới khâm phục
Cha nhân từ, thánh đức
Không ngại xin lỗi ai

Gioan-Phaolô II
Ra đi về với Chúa
Biết bao người lệ ứa
Núi sông cũng ngậm ngùi

Gioan-Phaolô II
Một vĩ nhân kỳ lạ
Một Sứ giả Tha thứ
Một Sứ giả Hòa bình

-----------------------------

Trầm Thiên Thu

Top