Chùm thơ: Truyền Giáo

Chùm thơ: Truyền Giáo

Chùm thơ: Truyền Giáo

MẸ VÔ NHIỄM

Lạy Mẹ Maria
Đấng Vô nhiễm Nguyên tội
Luôn tin yêu tuyệt đối
Nơi Thiên Chúa tình yêu
Mẹ sáng rực ngàn sao
Trắng trong như Bạch Huệ
Nêu gương cho hậu duệ
Trinh nguyên cả xác hồn
Lạy Thánh Mẫu từ nhân
Xin chở che, nâng đỡ
Dẫu đời bao sóng gió
Vẫn một lòng tin yêu

----------------------------
THÁNG MƯỜI HAI

Chút se se lạnh đầu ngày
Vậy mà cũng đủ đọa đày con tim
Đông về quay quắt cuối năm
Bộn bề những nỗi băn khoăn phận người
Lặng ngồi tĩnh tọa soi đời
Bước trần gian lặng nghe lời thiên thu
Bước đi mà ngỡ bước về
Dọc đời-tĩnh-động nhiêu khê vô thường
Nhìn xuyên qua lớp mờ sương
Tịnh tâm từng bước theo đường đi lên…
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Cho con biết sống trọn niềm tin yêu
Hôm nay hoài vọng trời cao
Ngày mai xứng đáng bước vào Thiên Cung

-------------------------------
TRUYỀN GIÁO

Phanxicô Xaviê
Gieo bước khắp nơi rao giảng
Không nề xa xôi vạn dặm
Chỉ mong mở rộng Nước Trời
Thánh nhân thao thức một đời
Dấn thân trọn niềm yêu Chúa
Thế gian lời lãi tất cả
Mà mất linh hồn, ích chi? (*)
Phanxicô Xaviê
Bổn mạng các xứ truyền giáo
Xin giúp chúng con sống đạo
Vì Chúa quyết làm chứng nhân

(*) Mt 16:26a
--------------------------

TÌNH GIÁNG SINH

Hồn rộn rã reo vui
Vì Ngài đã yêu tôi
Sinh ra giữa trần thế
Mang thân một kiếp người

Cho tình người xanh thêm
Hòa bình mãi ru êm
Bằng bài ca thương mến
Đá cứng hóa ra mềm

Top