Chủ đề Thánh lễ Tuần Cửu Nhật

Chủ đề Thánh lễ Tuần Cửu Nhật

 

 

 

 

 

CÁC CHỦ ĐỀ CỬ HÀNH THÁNH LỄ
TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ MỪNG NĂM THÁNH 2010

Mục Lục
1. Ngày thứ nhất (15-11-2009)
2. Ngày thứ hai (16-11-2009)
3. Ngày thứ ba (17-11-2009)
4. Ngày thứ tư (18-11-2009)
5. Ngày thứ năm (19-11-2009)
6. Ngày thứ sáu (20-11-2009)
7. Ngày thứ bảy (21-11-2009)
8. Ngày thứ tám (22-11-2009)
9. Ngày thứ chín (23-11-2009)

 

NGÀY THỨ NHẤT 15-11-2009
CHÚA NHẬT KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lễ phục đỏ

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 736
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I: Kn 3,1-9 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 41)
  • Bài II: Gc 1, 2-4.12 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 49)
  • Tin Mừng: Ga 12, 24-26 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 53)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và sống lại để ban cho chúng con sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam biết bao anh hùng tử đạo làm chứng cho Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tuyển chọn chúng con để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần cửu nhật để chuẩn bị tâm hồn mừng Năm Thánh hồng ân 2010. Cùng với các thánh tử đạo Việt Nam mừng kính trọng thể hôm nay chúng ta cất lời ca ngợi và tôn vinh tình thương Thiên Chúa :
Đáp chung: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
Xướng 1: Chúa cho chúng ta cảm nhận tình thương của Chúa qua các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh Việt Nam luôn trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa cho xã hội hôm nay.
Xướng 2: Các thánh tử đạo Việt Nam đã đổ máu mình ra làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin cho mọi kitô hữu biết sống các giá trị Tin Mừng trong đời sống thường ngày.
Xướng 3: Hội Thánh Việt Nam mừng Năm Thánh hồng ân 2010 để tạ ơn Chúa và canh tân đời sống. Chúng ta cầu xin cho các kitô hữu biết tái khám phá sứ điệp Tin Mừng và hăng say loan báo sứ điệp đó cho mọi người.
Lời nguyện kết:
Lạy Thiên Chúa toàn năng nhân hậu, hôm nay khi mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng con ca ngợi tình thương Chúa đã thực hiện nơi những con người mỏng giòn, chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng cứu độ của nhân loại. Xin cho chúng con biết luôn trung thành với đức tin tiền nhân để lại và hăng hái loan truyền tình thương của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

NGÀY THỨ HAI (16-11-2009)
TẠ ƠN

Lễ phục trắng

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 958 (Mẫu B)
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I: Ep 1, 3-14 (lấy từ bài đọc II, Chúa nhật 15 Thường niên B)
  • Tin Mừng: Mt 11, 25-30 (lấy từ Tin Mừng Chúa nhật 14 Thường niên A)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Hội Thánh Việt Nam tri ân biết bao thừa sai đã đem mạng sống để loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, các thừa sai đã yêu mến Chúa và chấp nhận mọi hy sinh đau khổ, để chúng con được đón nhận Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, hạt giống đức tin đã trổ sinh hoa trái trên quê hương chúng con nhờ vào mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống của các thừa sai. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Thiên Chúa đã gửi các vị thừa sai đến rao giảng Tin Mừng cho ông bà tổ tiên chúng ta. Trong ngày kính nhớ và tri ân các vị thừa sai, chúng ta dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa và đồng thanh tung hô :
Đáp chung: Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người, bây giờ và mãi mãi. Alleluia.
Xướng 1: Chúa dạy: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy”. Chúng ta cầu xin cho mọi tín hữu hăng say chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Kitô trao phó.
Xướng 2: Chúa nói: “Thày sai các con đi để làm chứng cho Thầy”. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh Việt Nam luôn dấn thân và trở nên dấu chỉ tình yêu Chúa cho xã hội Việt Nam hôm nay.
Xướng 3: Thánh Phaolô khẳng định: “ Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi tín hữu biết sống gắn bó với Đức Kitô và loan truyền sứ diệp của Người cho thế giới.
Lời nguyện kết:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã gửi các thừa sai đến quê hương đất nước chúng con, để qua đời sống hy sinh và máu các ngài đổ ra, chúng con nhận biết và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết làm triển nở đức tin các ngài để lại và trung thành với Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

NGÀY THỨ BA (17-11-2009)
CHÚA THÁNH THẦN

Lễ phục đỏ

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 978-982 (mẫu A, B và C)
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I: 1 Cr 12, 3b-7.12-13 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 420)
  • Tin Mừng: Mt 10, 17-22 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 51)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh của Thánh Thần, các thánh tử đạo Việt Nam đã trung kiên đến cùng để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa hằng tuôn đổ ơn huệ Thánh Thần để Hội Thánh Việt Nam trở nên nhân chứng của Chúa trong thế giới ngày nay. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa trao ban cho chúng con các ơn huệ Thánh Thần để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Chúa Thánh Thần là Đấng ban sức mạnh và quy tụ chúng ta trong gia đình Hội Thánh. Trong tâm tình tin tưởng cậy trông chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :
Đáp chung : Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài.
Xướng 1: Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm lấy máu mình làm chứng cho Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa ban tràn đầy ơn huệ Thánh Thần, để Hội Thánh Việt Nam chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa.
Xướng 2: Các thánh tử đạo Việt Nam xuất thân từ mọi tầng lớp dân Chúa. Chúng ta cầu xin cho mọi tín hữu Việt Nam biết sống theo gương các thánh tử đạo và biết trở nên nhân chứng Tin Mừng trong đời sống thường ngày.
Xướng 3:
Chúa Kitô được mọi người nhận biết qua sự dấn thân của Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho hạt giống đức tin được các thánh tử đạo gieo vãi trên quê hương Việt Nam được sinh hoa kết quả dồi dào nơi lòng mọi người thiện chí.
Lời nguyện kết
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban sức mạnh Thánh Thần cho các thánh tử đạo Việt Nam để các ngài can đảm làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với hồng ân đức tin các ngài để lại và hăng say phục vụ Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

NGÀY THỨ TƯ (18-11-2009)
XIN ƠN THA TỘI

Lễ phục tím

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 959
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I: Rm 6, 2-4. 12-14 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 350)
  • Tin Mừng: Lc 24, 46-48 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 356)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để ban ơn tha thứ và mời gọi chúng con hoán cải. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa ban ơn tha thứ cho những ai thành tâm sám hối và canh tân đời sống mới. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa tha thứ cho những người tội lỗi biết từ bỏ con đường bất chính và quay trở về với Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Năm Thánh là thời gian thuận tiện để chúng ta thành tâm thống hối về lỗi lầm đã phạm và quyết tâm làm lại đời sống mới. Trong tâm tình tin tưởng cậy trông, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Đáp chung: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.
Xướng 1: Chúa Kitô mời gọi chúng ta sống đời thánh thiện. Chúng ta cầu xin Chúa thương thanh tẩy Hội Thánh sạch mọi vết nhơ, để Hội Thánh xứng đáng là Hiền Thê của Chúa.
Xướng 2: Chúa Kitô đã hiến mình trên thập giá để thanh tẩy và thánh hóa Hội Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm của con cái Hội Thánh, để họ xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa.
Xướng 3: Chúa Kitô đã đổ máu mình để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết hoán cải đời sống để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa.
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dùng máu Chúa để ký kết với Hội Thánh một giao ước muôn đời tồn tại. Xin cho chúng con biết không ngừng hoán cải để sống trọn vẹn giao ước tình yêu với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

NGÀY THỨ NĂM (19-11-2009)
CẦU CHO GIÁO DÂN
Lễ phục trắng

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 915
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I: Ep 4, 1-6 (lấy từ bài đọc II, Chúa nhật 17 Thường niên B)
  • Tin Mừng: Mt 5, 1-12a (lấy từ Tin Mừng Chúa nhật 4 Thường niên A)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con bước theo Chúa để trở nên những người môn đệ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con trở nên muối và ánh sáng trần gian. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Chân Lý vĩnh cửu soi sáng cho nhân loại con đường đến với Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Thiên Chúa tuyển chọn chúng ta như những người môn đệ sống với Chúa và làm chứng cho Chúa trong đời sống thường ngày. Với niềm tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Đáp chung: Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con.
Xướng 1: Chúa Kitô đến trần gian mạc khải cho chúng ta Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết mở lòng ra đón nhận sứ điệp cứu độ của Người.
Xướng 2: Các tín hữu được mời gọi trở nên muối và ánh sáng trần gian. Chúng ta cầu xin cho mọi tín hữu biết trở nên gương mẫu cho những người chung quanh bằng đời sống công bình và bác ái.
Xướng 3: Người môn đệ của Chúa Kitô luôn sống kết hiệp với Chúa. Chúng ta cầu xin cho mọi tín hữu chăm chỉ đến bàn tiệc Lời Chúa và Mình Máu Thánh để được nuôi dưỡng đời sống đức tin.
Lời nguyện kết:
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, Chúa quy tụ chúng con trong gia đình Hội Thánh để làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và trở nên muối đất và ánh sáng trần gian. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

NGÀY THỨ SÁU (20-11-2009)
CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC

Lễ phục trắng

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 922
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I: Rm 10, 9-18 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 280)
  • Tin Mừng: Lc 24, 44-53 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 153)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa xây dựng Hội Thánh trên những viên đá sống động là các tín hữu. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa tuyển chọn chúng con để chúng con ra đi loan báo tình thương của Chúa cho nhân loại. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa muốn chúng con xây dựng Hội Thánh như dấu chỉ tình yêu của Chúa hiện diện trong thế giới ngày nay. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Thiên Chúa nâng cao phẩm giá con người khi cứu chuộc chúng ta bằng Máu của Con Ngài. Với tâm tình hân hoan và tạ ơn, chúng ta tin tưởng cầu xin:
Đáp chung: Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, chính là Chúa. Alleluia.
Xướng 1: Mọi người đều bình đẳng trong ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin cho phẩm giá con người được tôn trọng khắp nơi và cho mọi tín hữu biết làm triển nở ơn gọi mà Chúa trao phó.
Xướng 2: Các tín hữu là những viên đá sống động xây dựng Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho mọi hoạt động của Hội Thánh được phát triển tốt đẹp qua các dấn thân và nỗ lực của mọi tín hữu.
Xướng 3: Đời sống giáo xứ biểu lộ hình ảnh Hội Thánh yêu thương. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong giáo xứ luôn sống gắn bó, yêu thương và hiệp nhất với nhau.
Lời nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Đấng cứu độ chúng con, tình thương Chúa trải qua muôn thế hệ. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành xây dựng Hội Thánh, và ra sức loan truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

NGÀY THỨ BẢY (21-11-2009)
ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Lễ phục trắng

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 734
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I: Is 61, 9-11 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 22)
  • Tin Mừng: Ga 2, 1-11 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 37)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh ra làm con Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người để cứu độ chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã cho Mẹ Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa sai chúng con ra đi loan báo Tin Mừng để đoàn chiên Chúa được phát triển không ngừng. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Thiên Chúa đã cho Mẹ Maria cộng tác trong chương trình cứu độ, để qua Mẹ, nhân loại đón nhận Đấng Cứu Thế. Trong niềm vui cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Đáp chung: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời.
Xướng 1: Chúa đã muốn Mẹ Maria là Mẹ Hội Thánh. Chúng ta nài xin cho mọi tín hữu biết năng chạy đến cùng Mẹ và biết chăm chỉ bắt chước các nhân đức của Mẹ trong đời sống thường ngày.
Xướng 2: Mẹ Maria đã nêu gương cho Hội Thánh khi đem Chúa đến cho Bà Elisabeth. Chúng ta cầu xin cho mọi tín hữu biết tha thiết đem Chúa đến cho muôn dân, nhờ đó mọi người được nhận biết ơn cứu độ của Chúa.
Xướng 3: Mẹ Maria hằng hiện diện bên Chúa Kitô trong suốt cuộc đời trần thế. Chúng ta cầu xin cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh luôn được Mẹ bảo trợ và dẫn dắt, nhờ đó Tin Mừng của Chúa sinh hoa kết quả trong lòng mọi người.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu, Con Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã đến trần gian để loan báo cho nhân loại Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và Chúa cũng muốn chúng con tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin cho chúng con biết ý thức sứ mạng cao cả của mình, để qua đời sống thường ngày, chúng con giới thiệu và nói về Chúa cho mọi người chung quanh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

NGÀY THỨ TÁM (22-11-2009)
LỄ TRỌNG CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

Lễ phục trắng hoặc vàng

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 416
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I : Đn 7, 13-14 (lấy từ bài đọc I, Chúa nhật Kitô Vua B)
  • Bài II : Kh 1, 5-8 ((lấy từ bài đọc II, Chúa nhật Kitô Vua B)
  • Tin Mừng : Ga 18, 33b-37 ( Tin Mừng, Chúa nhật Kitô Vua B)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ, Đấng thu họp vạn vật trong quyền năng và sức mạnh của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Vua tình thương, Đấng đến cứu chữa và cho nhân loại hạnh phúc nhờ vào tình yêu tự hiến của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua công bình, Đấng vừa là thẩm phán vừa là Đấng cứu độ nhân loại. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
Anh chị em thân mến
Chúa Kitô là Vua vũ trụ. Chính nhờ Người mà muôn vật được tạo thành và cứu chuộc. Trong niềm tôn thờ và kính mến, chúng ta cùng hoan hỷ tung hô:
Đáp chung: Chúa là Vua và là Đấng cứu độ chúng con
Xướng 1: Chúa Kitô là Vua và là Mục Tử hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chúng ta cầu xin cho mọi người được quy tụ trong đoàn chiên của Chúa và được nuôi dưỡng trong đồng cỏ màu mỡ.
Xướng 2: Chúa Kitô là Vua và là Hoàng Tử bình an. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh luôn trở nên dấu chỉ yêu thương và bình an, nhờ đó mọi người nhận biết quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
Xướng 3: Chúa Kitô là Vua và là Chân Lý vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin cho chân lý và công bằng ngự trị trong thế giới ngày nay, và cho các tín hữu biết sống các giá trị Tin Mừng trong đời sống.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, Chúa thực thi vương quyền qua sự chết và sống lại của Chúa. Xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa bằng đời sống đượm tình bác ái yêu thương, nhờ đó mọi người nhận biết Hội Thánh là cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

NGÀY THỨ CHÍN (23-11-2009)
CẦU CHO CÁC GIÁM MỤC

Lễ phục trắng

Bản văn phụng vụ: Sách lễ Rôma 1992, trang 901 (Mẫu B)
Bài đọc Lời Chúa:
  • Bài I : 1Cr 9, 16-19. 22-23 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 65)
  • Tin Mừng: Ga 10, 11-16 (Sách bài đọc ngoại lịch trang 74)
Gợi ý sám hối đầu lễ
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thiết lập Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa ban cho chúng con các giám mục là những chủ chăn hướng dẫn đời sống đức tin dân Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa quy tụ chúng con trong một đoàn chiên với một mục tử để loan báo tình thương của Chúa cho nhân loại. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời nguyện chung
   Anh chị em thân mến
   Hội Thánh Việt Nam được phát triển và thăng tiến nhờ sự dẫn dắt của các vị chủ chăn mà Chúa đã thiết lập để chăm lo đoàn chiên Chúa. Trong tâm tình tin tưởng cậy trông, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
Đáp chung: Chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha.
Xướng 1: Chúa đã đặt các giám mục là những vị lãnh đạo Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của Chúa. Chúng ta cầu xin cho các ngài luôn trung thành và hăng say phục vụ cộng đoàn như những tôi tớ và thày dạy đức tin chân chính.
Xướng 2: Chúa ban Thánh Thần để hướng dẫn Hội Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ các ân huệ Thánh Thần xuống trên các giám mục, để các ngài trở nên các mục tử thánh thiện và luôn khôn ngoan sáng suốt trong việc lãnh đạo Hội Thánh.
Xướng 3: Chúa là Mục Tử hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Chúng ta cầu xin cách riêng cho Hàng giáo phẩm Việt Nam, luôn trở nên chứng nhân của tình yêu dâng hiến vì sự phát triển của Hội Thánh Việt Nam trong thế giới ngày nay.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, Chúa đã thương tuyển chọn các giám mục để chăm lo đoàn chiên Chúa. Hôm nay khi chúng con mừng kỷ niệm năm mươi năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, xin Chúa ban ơn lành hồn xác cho các giám mục Việt Nam, để các ngài xứng đáng trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top