Cáo phó: Lm Thomas Trần Bá Đài qua đời ngày 18.8.2022. Thánh lễ an táng lúc 8g thứ Hai 22.8.2022

Cáo phó: Lm Thomas Trần Bá Đài qua đời ngày 18.8.2022. Thánh lễ an táng lúc 8g thứ Hai 22.8.2022

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top