Cáo phó: Lm. Martinô Lê Ngọc Khánh

Cáo phó: Lm. Martinô Lê Ngọc Khánh

“Không có gì tách được chúng ta ra khỏi
tình yêu của Thiên Chúa
trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”

(Roma 8,39)

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Cha Martinô Lê Ngọc Khánh

  • Sinh ngày 14/09/1924 tại Lái Thiêu.
  • Được Chúa gọi về vào lúc 20 giờ 05 phút, ngày 18/10/2013.
  • Hưởng thọ 89 tuổi, 61 năm linh mục.
  • Nghi thức tẩn liệm lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/10/2013.
  • Thánh lễ an táng cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn.
  • Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/10/2013.
  • Sau đó hỏa táng tại Đa Phước, Bình Chánh.

Tiểu sử linh mục Martinô Lê Ngọc Khánh

1935: Gia nhập Tiểu Chủng Viện Sài Gòn.
1945: học Đại Chủng Viện Sài Gòn.
29/03/1952: thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn.
1952 – 1956: phụ tá giáo xứ Tân Định.
1956 -1958: phụ tá giáo xứ Cầu Kho.
1958 – 1961: phụ trách giáo xứ Mỹ Hội.
1961 – 1962: phụ trách Tiểu Chủng Viện Vũng Tàu.
1962 – 1966: cha Sở nhà thờ Bà Điểm và nhà thờ Củ Chi.
1966 – 1967: cha Sở nhà thờ Phước Khánh.
1968 – 2003: mục vụ tại nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn.
2003 đến nay: nghỉ hưu tại nhà xứ nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn
Linh mục Chánh Sở
Kính báo

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top