Cáo phó: Lm. Đôminicô Võ Văn Tân

Cáo phó: Lm. Đôminicô Võ Văn Tân

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo:

Linh mục Đôminicô VÕ VĂN TÂN

sinh ngày 27 tháng 11 năm 1927,
tại Lái Thiêu.
chịu chức linh mục năm 1955 tại Sài Gòn.
đã trở về Nhà Cha lúc 5g00,
ngày thứ Sáu 12 tháng 07 năm 2013,
tại Giáo xứ Tân Định.
hưởng thọ 86 tuổi, sau 58 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 16g00 ngày thứ Sáu 12 tháng 07 năm 2013 tại Giáo xứ Tân Định, 289 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành tại Giáo xứ Tân Định vào lúc 08g30 ngày thứ Hai 15.07.2013, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Lái Thiêu.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Đôminicô.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 12.07.2013
Linh mục Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN
Chánh Văn Phòng
(đã ký.)

Mục vụ :
1955 - 1957 : Giáo xứ Chánh Tòa Đức Bà Saigon
1957 - 1961 : Mỹ Tho
1961 - 1966 : Biên Hòa
1966 - 1992 : Giáo xứ Thị Nghè
1992 - 2005 : Giáo xứ Hạnh Thông Tây
2005 - nay   : Nghỉ hưu tại giáo xứ Tân Định

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top