Cáo phó: Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí trở về Nhà Cha ngày 11-02-2020; Thánh lễ an táng lúc 8g30 thứ Sáu 14-02-2020

Cáo phó: Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí trở về Nhà Cha ngày 11-02-2020; Thánh lễ an táng lúc 8g30 thứ Sáu 14-02-2020

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top