Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Hoà

Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Hoà

Cha Cố PHANXICÔ XAVIÊ TRẦN HOÀ
Linh mục gốc Phát Diệm, nhập Qui Nhơn

Sinh ngày 18.12.1932 tại Văn Hải,
Kim Sơn, Ninh Bình

được Chúa gọi về lúc 7g00 thứ Hai 07.07.2014
tại Bv. Long Khánh

hưởng thọ 82 tuổi
với 52 năm Linh mục

Thánh lễ an táng:
Lúc 9g00 thứ Năm 10.07.2014

tại Nhà thờ Phát Diệm
Phú Nhuận, TP.HCM.

Chương trình lễ tang:

 • 2g30 chiều thứ ba 08.07.2014 : Nhập quan và Lễ đưa chân tại Nhà thờ Kim Thượng, Gia Kiệm.
 • 4g00 chiều thứ ba 08.07.2014 : Di quan về Nhà Vãng Lai Phát Diệm Phú Nhuận.
 • 8g00 thứ năm 10.07.2014 : Di quan ra Nhà thờ Phát Diệm Phú Nhuận.
 • 9g00 thứ năm 10.07.2014 : THÁNH LỄ AN TÁNG tại Nhà thờ Phát Diệm Phú Nhuận
  do Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Qui Nhơn, chủ tế.

TIỂU SỬ CỦA CHA CỐ PHANXICÔ XAVIÊ TRẦN HOÀ:

 • Sinh ngày 18.12.1932 tại Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
 • Năm 1945: Đi học trường Thầy Giảng tại Trì Chính, được Cha Giuse Huyên đỡ đầu
 • 1946-1954: Học Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc
 • 1954-1955: Học TCV Phát Diệm Phú Nhuận, được cha Nicôla Đinh Quang Điện đỡ đầu.
 • 1955-1956: Giúp xứ và làm giáo sư tại trường tiểu học Trí Đức gồm hai xứ: Thánh Tâm và Thánh Mẫu ở Bảo Lộc
 • 1956-1961: Học Triết học và Thần học tại Đại Chủng Viện Phát Diệm Chi Lăng
 • 1961-1962: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse số 6 Cường Để
 • Ngày 23.04.1962 : Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình phong chức linh mục tại VCTĐ Sài Gòn.
 • 1962-1963: Xung phong đi truyền giáo tại xứ Đông Mỹ, làm phó xứ Đông Mỹ.
 • 1963-1975: Chánh xứ Đông Mỹ và làm Giám đốc trường Trung-Tiểu Học Đông Mỹ, Hoà Vinh, Phú Yên, kiêm họ nhánh Phú Lâm
 • 1975-2007: Chánh xứ Hoa Châu, kiêm họ nhánh Sơn Giang
 • 2007-2012: Hưu tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm – Phú Nhuận
 • 2012-2014: Dưỡng bệnh tại Nhà thờ Kim Thượng, Gia Kiệm.

Đồng kính báo

Lm. Giuse Lê Vinh Hiến, nghĩa tử của cha cố
Lm. Nicôla Đinh Quang Điện, nghĩa phụ của cha cố
Lm. Giuse Phạm Bá Lãm, Đại Diện LM gốc Phát Diệm

Xin Quý Cha dâng lễ, Quý Tu Sĩ và Anh chị em giáo dân cầu nguyện cho cha cố Phanxicô Xaviê Trần Hoà.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top