Cáo phó: Linh mục Giuse Cao Đình Trị, CSsR

Cáo phó: Linh mục Giuse Cao Đình Trị, CSsR

Cáo phó

Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Linh mục Giuse Cao Đình Trị

  • Sinh ngày: 29/07/1938 (khai sinh: 21/04/1939), tại làng Ngô Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
  • Khấn Lần đầu: 15/08/1960
  • Khấn Trọn đời: 15/08/1963
  • Thụ phong linh mục: 18/12/1965

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21g30, ngày 12 tháng 02 năm 2014, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, với 76 năm làm con Chúa trên trần gian,54 năm khấn dòng và 49 năm thi hành sứ vụ linh mục.

  • Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 19g00 thứ Năm, ngày 13/02/2014 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.
  • Thánh lễ an táng cử hành lúc 6g00 thứ Hai, 17/02/2014 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.
  • Sau Thánh lễ an táng, Cha sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin kính báo!

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top