Cáo phó: Linh mục Gabriel Lajeune (M.E.P.) từ trần

Cáo phó: Linh mục Gabriel Lajeune (M.E.P.) từ trần

Cáo phó: Linh mục Gabriel Lajeune (M.E.P.) từ trần

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,
Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh
kính báo :

Linh mục GABRIEL LAJEUNE (M.E.P.)

sinh ngày 26.7.1926 tại Poligny, Pháp
chịu chức linh mục ngày 28.5.1950 tại Pháp

 

đã trở về Nhà Cha ngày thứ Sáu 02 tháng 11 năm 2018 tại Hồng Kông, hưởng thọ 92 tuổi, sau 68 năm linh mục.

Ngài là vị linh mục chính xứ người Pháp cuối cùng của giáo xứ Phanxicô Xaviê, Chợ Lớn cho đến năm 1975.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào ngày thứ Hai 12 tháng 11 năm 2018 tại Hồng Kông.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Gabriel Lajeune.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 03.11.2018
Linh mục Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Mục vụ :

1950 - 1957       Giáo phận Hưng Hoá
1957 - 1969       Phó xứ Phanxicô Xaviê, Chợ Lớn
1969 - 1975       Chánh xứ Phanxicô Xaviê, Chợ Lớn
1975 - 2018       Hồng Kông

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top