Cáo Phó: Đức Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung qua đời ngày 10/9/2023, an táng ngày 14/9/2023

Cáo Phó: Đức Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung qua đời ngày 10/9/2023, an táng ngày 14/9/2023

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top