Cáo phó: Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn qua đời ngày 8.7.2024. Thánh lễ an táng lúc 5g thứ Năm 11.7.2024

Cáo phó: Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn qua đời ngày 8.7.2024. Thánh lễ an táng lúc 5g thứ Năm 11.7.2024

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top