Cáo phó: Cha cố Grêgôriô Trần Phương Phi

Cáo phó: Cha cố Grêgôriô Trần Phương Phi

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Nhà Vãng Lai Phát Diệm và giáo xứ An Nhơn cùng gia đình Linh Tông và Huyết Tộc chúng con xin báo tin.

CHA CỐ GRÊGÔRIÔ TRẦN PHƯƠNG PHI

Linh mục gốc Phát Diệm nhập Sàigòn
Cựu chánh xứ giáo xứ An Nhơn, hạt Xóm Mới

Sinh ngày 23-6-1921 tại Ứng Luật, Kim Sơn, Ninh Bình

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g10 thứ Tư, ngày 26-3-2014
hưởng thọ 93 tuổi với 65 năm Linh Mục

Thánh lễ an táng: Lúc 8g30 sáng thứ Hai, ngày 31-3-2014 tại nhà thờ An Nhơn

Chương trình tang lễ

- Lễ nhập quan:

Lúc 18g30 tối thứ Tư, ngày 26-3-2014 tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, số 102 Chiến Thắng, P.9, Q. Phú Nhuận, do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng chủ sự.

- Lễ cầu hồn:

   Lúc 07g00 sáng thứ Bảy, ngày 29-3-2014 tại nhà thờ Phát Diệm, hạt Phú Nhuận.

   Kính mời quý cha giáo hạt Phú Nhuận và quý cha xuất thân Gx. Phát Diệm, hoặc từng phục vụ tại Gx. Phát Diệm cùng quý cha gốc Phát Diệm đến hiệp dâng Thánh lễ đồng tế.

   Sau đó di quan đến nhà thờ giáo xứ An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới (quàn tại Hội trường giáo xứ)

- Thánh lễ an táng:

     Lúc 8g30 thứ Hai, ngày 31-3-2014 tại nhà thờ An NHơn, hạt Xóm Mới, do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế.

     Mai táng tại Nghĩa trang An Dưỡng Viện Phát Diệm - Xóm Mới

Tiểu sử của cha cố Grêgôriô Trần Phương Phi :

- Sinh ngày 23.06.1921 tại Ứng Luật, Kim Sơn, Ninh Bình, Gp. Phát Diệm

- Rửa tội tại nhà thờ Hướng Đạo Phát Diệm: 28-6-1921

- Nhập học Tiểu Chủng viện Ba Làng, Thanh Hoá: 13-8-1933

- Nhập học Đại Chủng viện Thượng Kiệm, Phát Diệm: 13-8-1942

- Thụ phong linh mục tại nhà thờ Chính toà Phát Diệm ngày 02-4-1949 do ĐGM Anselmô Lê Hữu Từ chủ phong

- 1949-1950: Phó xứ Dưỡng Điềm

- 1950-1952: Đi truyền giáo

- 1952-1953: Phụ tá Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

- 1953-1954: Đi truyền giáo ở Tự Tân

- 1954-1955: Giúp việc định cư

- 1955-1956: Giúp Xóm Thuốc và Phước Tỉnh

- 1956-1968: Phó xứ Phát Diệm

- 1968-1976: Mở xứ và đảm trách chánh xứ An Nhơn, giáo hạt Xóm Mới

- 1976-1987: Đi học tập

- 1987-1996: Nghỉ dưỡng tại tư gia số 419 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận

- 1996-2014: Nghỉ hưu tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, Phú Nhuận

- Quản lý Trụ sở Phát Diệm 1970-1976

- Phụ trách Nhà Vãng Lai Phát Diệm Phú Nhuận 1997-2003.

Gia đình vun trồng ơn gọi với 3 Linh mục và 1 Nữ tu:

1/ Lm FX. Trần Trung Lương, SN 1918

    Thụ phong linh mục năm 1946

    Tạ thế ngày 01-3-1998

2/ Lm Grêgôriô Trần Phương Phi, SN 1921

    Thụ phong linh mục năm 1949

    Tạ thế ngày 26-3-2014

3/ Lm Phanxicô Trần Ngọc Phan, SN 1923 

     Thụ phong linh mục năm 1950

     Tạ thế ngày 17-4-1970

4/ Nữ tu Mađalêna Trần Thị Chuộng, SN 1925

      Hiện ở Nhà hưu dưỡng Dòng MTG Gò Vấp.

            Đồng kính báo và xin lời cầu nguyện                          

Linh tông: Lm Đồng Anh Vương, Gp. Phú Cường và các Nữ tu

                Dòng MTG GV: Trần Thị Thu, Ninh Thị Uyên, Nguyễn Thị Hồng Hương.

                Dòng MTG Phát Diệm: Phạm Thị Ngoan, TrầnThị Hoàn

Huyết tộc: Nữ tu Trần Thị Chuộng
                  và đại diện cho các cháu: Trần Thị Thiên Hương

Đại diện linh mục, tu sĩ gốc Phát Diệm và Nhà Vãng Lai Phát Diệm
                 Lm.Giuse Phạm Bá Lãm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top