Bí Quyết Thu Phục Nhân Tâm

Bí Quyết Thu Phục Nhân Tâm

Mục tiêu:
“Bí quyết thu phục nhân tâm” – một nghệ thuật thu hút và gây ảnh hưởng tích cực tới người khác, sẽ giúp bạn khám phá các “năng lực tiềm ẩn” của bản thân và tha nhân, bước ra khỏi vùng an toàn và có nhiều cơ hội thành công hơn trong quá trình sống và làm việc.
Đối tượng:
Bài nói chuyện được thiết kế đặc biệt dành cho những người muốn gây thiện cảm với người khác, xây dựng một hình ảnh cá nhân tích cực và có nhu cầu thăng tiến bản thân cũng như các mối tương quan.
Thời gian: 14g30 – 17g30 thứ 7 ngày 14/05/2011
Địa điểm: Giảng đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận B102, Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn 
Nội dung:
1. Khám phá bản thân:
· Nhận diện chính mình qua Bảng Khảo Sát Cá Tính
· Ưu điểm và Nhược điểm của từng loại cá tính 
2. Tôn trọng người khác và quý trọng chính
· Tìm hiểu suy nghĩ, động cơ của từng nhóm Cá Tính
· Những khuôn mẫu từ Kinh Thánh 
3. Phát triển tính linh hoạt để thành công trong các mối quan hệ:
· 5 Bước giúp phát triển tính linh hoạt

· Bài Học từ Thánh Kinh về cách Thiên Chúa đối với từng nhóm cá tính.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top