Bẻ ra phân phát

Bẻ ra phân phát

WGPSG -- “Ai nấy đều ăn và được no nê” (Mt 14, 20)

 

Không nỡ để đám đông theo Chúa
Hoang mạc chiều bụng đói về không
Chúa truyền môn đệ hết lòng
Dọn ăn cho họ ngay trong lúc này

Quyền năng Chúa ra tay chí thánh
Trao yêu thương tấm bánh nuôi dân
Từ tay em bé hảo tâm
Dâng lên bánh cá góp phần bữa ăn

Chúa cầm lấy dâng lời chúc tụng
Bẻ ra cho môn đệ chia san
Bánh thơm ai nấy ngỡ ngàng
Chuyển giao liên tiếp hàng ngàn người ăn

Năm chiếc bánh và hai con cá
Được bẻ ra phục vụ lẫn nhau
Đường đi của bánh nhiệm mầu
Từ tay Con Chúa sang tay con người

Bánh tình thương Chúa ban nhân loại
Dạy ta sống bác ái yêu thương
Bao người túng quẫn đoạn trường
Bao người đau khổ bước đường điêu linh

Phép lạ bánh nhân lên tiên báo
Thánh Thể Người Tấm Bánh thần linh
Giêsu tự hiến chính mình
Bánh nuôi nhân loại trường sinh muôn đời

Bánh Giêsu cao vời khôn sánh
Phúc cho ai nhận lãnh Lời Người
Bẻ ra phân phát muôn nơi
Mai sau vui hưởng Nước Trời Cha ban.

Top