Bản văn hướng dẫn “Giờ Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Hòa Bình”

Bản văn hướng dẫn “Giờ Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Hòa Bình”

WGPSG -- Thể theo ý muốn của ĐTC Phanxicô, ĐHY Tổng Giám mục TP.HCM Gioan B. Phạm Minh Mẫn đã kêu gọi: “Mọi giáo xứ và mọi cộng đoàn trong Gia đình Tổng Giáo phận cùng tổ chức giờ Chầu Thánh Thể từ 19g đến 20g thứ Bảy 7.9.2013 để xin ơn hòa bình cho thế giới. Nếu cộng đoàn nào không tổ chức được vào giờ Chầu Thánh Thể chung này thì có thể chầu Thánh Thể vào một giờ khác thuận tiện cho cộng đoàn của mình.” (Xin xem 7-9-2013: Cầu cho hòa bình thế giới)

Theo chỉ đạo của ĐHY, Ban Phụng Tự của Tổng Giáo phận TP.HCM đã soạn một bản văn mang tên: “Giờ Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Hòa Bình” để hướng dẫn việc tổ chức giờ Chầu Thánh Thể này. Có thể download bản văn này từ file gửi kèm dưới đây.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top