Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn: thư mời chương trình Hòa mạng cùng Carlo

Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn: thư mời chương trình Hòa mạng cùng Carlo

Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn: thư mời chương trình Hòa mạng cùng Carlo

     Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh

                  BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

THƯ MỜI

V/v chuẩn bị cho buổi gặp gỡ người trẻ nhân ngày PHONG CHÂN PHƯỚC
cho đầy tớ Chúa – CARLO ACUTIS ngày 10/10/2020

Kính thưa:   Quý cha Chánh xứ

Quý cha Phó

Địa diện Ban Mục vụ Giới trẻ trong giáo xứ

Đấng Đáng kính Carlo Acutis, một thiếu niên và lập trình viên máy tính sẽ được tuyên phong chân phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Nhân dịp này, Ban Mục vụ Giới trẻ giáo phận tổ chức chương trình “HÒA MẠNG CÙNG CARLO” vào ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Để thuận tiện cho việc đón tiếp trong buổi họp chuẩn bị cũng như hướng tới việc tổ chức buổi gặp gỡ người trẻ với Đức Tổng Giám mục. Ban Mục vụ Giới trẻ giáo phận xin gửi đến quý cha thư mời này, và xin quý cha cử đại diện Ban Mục vụ Giới trẻ (hoặc người trẻ - những người là nhân tố cho hoạt động giới trẻ hiện tại và tương lai) của các giáo xứ đến tham dự buổi họp trù bị:

Thời gian:  lúc 19g00 ngày thứ Sáu, 31/07/2020

Địa điểm:    giáo xứ Mar-ty-no

16A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

Tham dự:   hai vị đại diện giới trẻ/người trẻ cho một giáo xứ.

Kính xin quý cha thương cầu nguyện cho chúng con.

Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và thánh Giuse ban xuống trên quý cha và Ban đại diện Mục vụ Giới trẻ của quý xứ được an lành, thánh đức.

Mar-ty-nho, ngày 23 tháng 07 năm 2020

                       Đức Tổng Giám mục                                             Linh mục Đặc trách MVGT

                       (Đã ký và đóng dấu)                                                                                

                       Giuse Nguyễn Năng                                                       Gioan Lê Quang Việt

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top