Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”

Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”

 

 

Tổng giáo phận Tp. HCM
Ban Giáo lý
Trung Tâm Mục Vụ, 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM
Đt: 08. 3911 8404 - Email: giaolygpsg@gmail.com

 

 THÔNG BÁO

Nhân dịp mừng lễ thánh Anrê Phú Yên, quan thầy Giáo lý viên,
Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức “Tuần Lễ Giáo Lý”
với các sinh hoạt cụ thể sau:

 

1. Ngày giáo lý viên: Chúa Nhật 15/7/2012, tại một giáo xứ trong giáo hạt, dành cho các giáo lý viên trong giáo hạt gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.

2. Học hỏi: diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu (16-20/7/2012), mỗi ngày từ 18g30 – 20g20 tại TTMV, dành cho tất cả các giáo lý viên trong giáo phận. Tùy theo nhu cầu, mỗi giáo lý viên có thể chọn tham dự một trong 8 khóa ngắn hạn sau:

Lời Chúa trong Cầu nguyện do Lm. Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.Cist. hướng dẫn;
Lời Chúa trong Thánh lễ do Đức Ông Borgia Trần Văn Khả hướng dẫn;
Lời Chúa trong Giáo lý do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền hướng dẫn;
Lời Chúa trong Cuộc sống do Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB hướng dẫn;
Một số hình thức hoạt động trong giáo lý do Sr. Anna Nguyễn Thị Phương Dung & tiểu ban GLPT hướng dẫn;
Giáo dục đức tin là đồng hành do Anh Gioakim Trương Đình Giai & tiểu ban GLHN hướng dẫn;
Tiến trình dự tòng do Anh Phêrô Tạ Đình Vui & tiểu ban GLDT hướng dẫn.
Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt do Sr. Maria Nguyễn Thị Kim & tiểu ban GLHCĐB hướng dẫn (Thầy Gioan Nguyễn Thanh Phương, OP: Giới thiệu Chúa Giêsu cho trẻ em đường phố; Lm. F.X Nguyễn Minh Thiệu SDB: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người di dân; Lm. Quang Uy CSsR: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người lầm lỡ).

* Theo yêu cầu của học viên Ban Giáo lý sẽ cấp giấy chứng nhận sau khóa học cho học viên hiện hiện diện đầy đủ các buổi học.

3. Hội thảo: diễn ra vào sáng thứ Bảy (21/7/2012), tại TTMV, dành cho đại biểu giáo lý viên giáo xứ, gồm chia sẻ chủ đề và hội thảo xoay quanh vấn đề củng cố mối dây liên kết giữa Ban Giáo Lý GP với giáo xứ.

4. Đại hội: diễn ra vào chiều Chúa Nhật (22/7/2012), tại TTMV, dành cho tất cả các giáo lý viên trong giáo phận, gồm diễn nguyện – thánh lễ - tôn vinh thánh bổn mạng. Trong thánh lễ có nghi thức tuyên hứa và cấp chứng nhận cho giáo lý viên các cấp.

Xin đăng ký tham dự theo mẫu PHIẾU GHI DANH THAM DỰ TUẦN LỄ GIÁO LÝ và nộp lệ phí tại phòng D4 - Mục vụ giáo lý,
Trung Tâm Mục Vụ, số 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM

Thời hạn ghi danh: từ 6/6 đến 7/7/2012 (hạn chót)

Lệ phí: Học hỏi: 50.000đ/giảng khóa

Đại hội: 50.000đ/người

Mọi chi tiết xin liên lạc địa chỉ email: giaolygpsg@gmail.com

hoặc điện thoại (gặp Cô Thúy): Vp. 08 3911 8404

từ 8g00 – 20g00 (thứ Hai – thứ Sáu); từ 8g00 – 11g30 (thứ Bảy)

DĐ: 0165 2445 465

Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp.HCM

Trưởng Ban
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 


CHƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ GIÁO LÝ
TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM

Từ ngày 15 – 22/7/2012

Chủ đề: XIN NGÀI Ở LẠI VỚI CHÚNG CON
(x. Lc 24,29)

NGÀY GIÁO LÝ VIÊN - Chúa Nhật 15/7/2012

Thành phần: các giáo lý viên trong giáo hạt

Địa điểm: một giáo xứ trong giáo hạt

HỌC HỎI

Từ thứ Hai 16/7 đến thứ Sáu 20/7/2012

18g30 – 20g20

Thành phần tham dự

Giáo lý viên cho các đối tượng: thiếu nhi, thiếu niên, dự tòng, hôn nhân và hoàn cảnh đặc biệt;

Các phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con cái trong gia đình.

Các giảng khóa & Giảng viên:

+ Lời Chúa trong Cầu nguyện - Lm. Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.cist.

+ Lời Chúa trong Thánh lễ - Đức Ông Borgia Trần Văn Khả

+ Lời Chúa trong Giáo lý - Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

+ Lời Chúa trong cuộc sống - Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB

+ Một số hình thức hoạt động trong giáo lý - Sr. Anna Nguyễn Thị Phương Dung & tiểu ban GLPT

+ Giáo dục đức tin là đồng hành - Anh Gioakim Trương Đình Giai & tiểu ban GLHN

+ Tiến trình dự tòng - Anh Phêrô Tạ Đình Vui & tiểu ban GLDT

+ Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người có hoàn cảnh đặc biệt - Sr. Maria Nguyễn Thị Kim & tiểu ban GLHCĐB

HỘI THẢO

Sáng thứ Bảy 21/7/2012

8g00 – 12g00

Thành phần tham dự

Đại biểu giáo lý viên giáo xứ: 1-3 đại biểu đại diện cho 3 tiểu ban: GL Phổ thông, GL Hôn nhân, GL Dự tòng

7g30 Đón tiếp – Khởi động

8g00 Khai mạc – Công bố Lời Chúa

8g10 Giới thiệu thành phần tham dự

8g15 Chia sẻ đề tài: Xin Ngài ở lại với chúng con

9g15 Giải lao

9g30 Họp nhóm theo giáo hạt: củng cố mối liên kết giữa Ban Giáo Lý giáo phận & giáo xứ

10g30 Tổng kết

11g30 Cơm trưa

12g00 Giải tán

ĐẠI HỘI

Chiều Chúa Nhật 22/7/2012

15g00 – 21g00

Thành phần tham dự: tất cả các Giáo lý viên trong Tổng giáo phận Tp. HCM

14g30 Đón tiếp – Khởi động

15g00 Khai mạc

15g30 Diễn nguyện: Lời mời gọi của Tình Yêu

18g00 Thánh lễ: Ở lại trong Tình Yêu

Nghi thức tuyên hứa-cấp chứng nhận

19g30 Cử hành: Tình yêu đáp lại Tình Yêu

21g00 Kết thúc


bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top