Bài hát: Tiễn biệt ca (Minh Chiết)

Bài hát: Tiễn biệt ca (Minh Chiết)

Sau khi nhận được tin Cha Phêrô Đặng Xuân Thành vừa qua đời, Cha Giuse Nguyễn Văn Chân, thuộc Giáo phận Bùi Chu, là học trò và nghĩa tử của Cha Phêrô Đặng Xuân Thành, đã gửi đến WGPSG bài hát "Tiễn biệt ca" do chính Cha sáng tác. Bài hát này như nén hương lòng thắp lên tưởng niệm về một người thầy, một người cha trong tin yêu và phó thác nơi Chúa.

Được biết, Cha Giuse Nguyễn Văn Chân hiện đang theo học tại trường Thánh Nhạc Rôma. Sau đây là bài hát "Tiễn biệt ca" do chính Cha gửi đến WGPSG.

Top