Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A

Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A

Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
(Mt 28,18)

Anh ch em thân mến

Hôm nay chúng ta cùng vi Giáo hi mng l Chúa Giêsu lên tri. Nói mt cách văn v hơn mt chút thì chúng ta gi là Chúa Giêsu thăng thiên. Vic lên tri hay Thăng Thiên ca Chúa phi được hiu như thế nào?

1. Chc chn chúng ta không được hiu theo nghĩa hoàn toàn vt cht.

Tôi nh đến mt câu chuyn xy ra cách đây cũng đã khá lâu: ngày 5-9-1961. Sau khi Nga sô đã đưa được người đu tiên lên không gian, trong mt cuc phng vn, Tng Bí thư Krouchev ca Nga đã nói vi ký gi ca t New York Time lúc đó rng: “ Đ điu tra trên tri có Thiên Đàng tht như người ta nói hay không, chúng tôi đã gi mt thám t lên không trung: Youri Gararine. Anh đã đi vòng quanh qu đa cu mà ch trông thy nhng bóng đen dày đc, không có chi ging như Thiên Đàng c. Sau đó chúng tôi đã suy nghĩ và chúng tôi li gi mt thám t khác lên: German Titov. Chúng tôi đã bo anh rng: “Hãy bay lâu hơn mt chút na. Có l Gagarine chưa thy Thiên Đàng vì chàng ch mi bay có mt tiếng rưỡi thôi. Vy chuyến này anh hãy nhìn cho k

Titov đã try đi, ri tr v và anh xác nhn li tuyên b ca Gagarine: “Hư vô! Ch có Hư vô!”

Ri Krouchev kết lun: “Cho nên người cng sn chúng tôi không tin có đi sau”.

 

Đó là cái nhìn ca mt người cng sn, mt cái nhìn hoàn toàn duy vt. Đúng hay không thì chúng ta không cn phi xét nhng chc chn đó không phi là cái nhìn ca chúng ta.

2. Vi biến c lên tri hôm nay chúng ta thy cuc đi trn thế ca Chúa được khép li và mt s mnh mi được m ra, m ra cho các tông đ thu xưa và m ra cho chúng ta hôm nay. Chính s đan kết ý nghĩa này, mi gi chúng ta suy nim mu nhim Thăng Thiên ca Chúa mt cách nghiêm chnh hơn và đng thi chúng ta cũng phi lưu tâm đến trách nhim tha sai ca chúng ta.

Thăng thiên là mu nhim Chúa Giêsu được tôn vinh cách công khai.

- Thc ra thì Chúa Giêsu đã được tôn vinh ngay t khi Phc sinh nhng tm nhìn ca các môn đ chưa vươn ti.

- Phi cn mt thi gian vi s hin ra ca Chúa các môn đ mi được sáng mt ra và sau đó bng màu nhim Thăng thiên, các tông đ mi thc s thy Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha tôn vinh như thế nào.

Như vy vic thăng thiên ch là s chia tay vng mt bằng con người các môn đ có th nhìn bng mt, bt bng tay ch không phi là hoàn toàn vng mt bi vì ngay trước khi v tri Chúa Giêsu đã khng đnh mt cách hết sc rõ rt vi các tông đ: “Thy s vi anh em mi ngày cho đến tn thế”(Mt 28,20).

Chúa như thế nào?

Chc không phi là như trước đó. Sut ba năm tri Chúa đã hiện diện giữa các môn đệ của Ngài. Hin din gn gũi, xương tht, đến ni tông đ Gioan đã phi nói lên: “Chúng tôi đã s thy Ngôi Li hng sng”. Phêrô cũng phi xác nhn trước cng đoàn nhng người Do thái: “Chúng tôi đã được cùng ăn cùng ung vi Người”. S hin din như thế qu là rt c th. Lch s cũng đã xác nhn. Đây không còn phi là mt vn đ phi tranh cãi.

Nhng vi s vic lên tri hôm nay, chúng ta thy rõ, s hin din c th như thế không còn hay nói đúng hơn: không cn na.

Rõ ràng vi vic được tôn vinh trong biến c lên tri Chúa đã đi cách thc hin din ca Chúa: Đi t hu hình sang vô hình. Đi t cuc sng xác tht sang cuc sng thn linh, đi đ Người có th hin din rng ln hơn, ph quát hơn. Cha Teilhard de Chardin gi s hin din này là s hin din tràn lan, tràn lan khp đa cu.

Lúc đầu các môn đ chưa có th chp nhn được điu đó. Chính vì thế mà Chúa đã phi đ mt thi gian tương đi dài: 40 ngày sau Phc Sinh đ tp cho các môn đ làm quen vi s hin din đó bng nhng ln hin ra vi các ông, cá nhân cũng như vi tp thể, đ ri sau đó các ngài dám sng cuc sng chng nhân mt cách trit đ hơn, mnh dn hơn, bt chp nhng thách đ, bt b và k c s chết vì có Chúa luôn vi các ngài.

Vâng! Nh có Chúa cùng mà cuc sng ca các tông đ sau đó đã hoàn toàn đi mi.

Cng thêm vi sc mnh ca Chúa Thánh Thn, các ngài đã tr thành nhng chng nhân không biết mt mi trên con đường rao ging và làm chng. Kết qu các ngài đ li đã làm cho Voltaire mt trong nhng nhà văn hào ln ca nhân loi đã phi ghen tc mà nói lên: “Ông Giêsu vi 13 môn đ ca mình đã thay đi c b mt ca thế gii”.

3. Bây gi đến lượt chúng ta.

Như anh ch em biết, đn th Thánh Phêrô Roma là mt trong 8 k công ln ca Thế gii. Dp năm thánh trước đây tin tc cho biết đã có 3.000.000 người hành hương v đây. Trong ngôi đn th này có mt nhà nguyn nh: Đó là nhà nguyn Sixtina rt ni tiếng. Nguyn đường này đã được Đc giáo hoàng Sixto th 4 cho xây ct vào cui thế k th 15. Không nhng là nơi các v hng y t tp đ bu giáo hoàng hay còn là nơi đ t chc nhng bui hp quan trng khác có tính cách thượng đnh, nguyn đường Sixtina còn là mt bo tàng vin vi nhng tác phm ngh thut bt h, nht là nhng bc bích ha ca Michelangelo.

Bt c du khách nào đến Roma cũng tìm đ mi cách đ được mt ln chiêm ngm các bc tranh được v trên tường và trên trn nhà này. Người thưởng lãm không nhng ch ngm nghía dưới khía cnh lch s, ngh thut, văn hóa, nhưng còn đ hn hòa nhp vào nim tin sâu sc ca nhà ngh sĩ. Tht thế, tt c nhng bc tranh mà Michelangelo đã thc hin trong nhà nguyn Sixtina đu được cm hng t Kinh thánh.

Nhà danh ha ca chúng ta đã phi nm nga trên mt sàn g hướng mt v trn ròng rã không biết bao nhiêu năm tri. Truyn thuyết thut li rng lúc đang xây dng, mt hôm Đc Thánh Cha Sixtô th IV vào tham quan công trình, thy Michel Ange đang nm nga lên đ tô v bc nh, Đc Thánh Cha có hi ông:

- Ông Michelangelo, chng nào ông mi hoàn thành công vic đây?

T trên giàn g, nhà danh ha đáp li:

- Chng nào còn có th!

V giáo hoàng đường như mt hết kiên nhn:

- Thế ông có biết là ông đã bt đu my năm ri chưa? Thế mà tôi vn chưa thy gì hết...!

Mt cách đim tĩnh, Michelangelo tr li:

- Thưa Đc thánh cha, con không làm vic cho đi tm này, mà cho đi sau...

Ly Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đ
t này,
và đã s
ng trn phn người đó.
Chúa đã n
ếm biết
n
i kh đau và hnh phúc,
s
bi đát và cao c ca phn người.

Xin dy chúng con biết đường lên tri,
nh
sng yêu thương đến hiến mng cho anh em.

Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cu,
chúng con th
y mình được thêm sc mnh
đ
xây dng trái đt này,
và chu
n b nó đón ngày Chúa tr li.

Ly Chúa Giêsu đang ng bên hu Thiên Chúa,
xin cho nh
ng vt v ca cuc sng đi
không làm chúng con quên tr
i cao;
và nh
ng v đp ca trn gian
không ngăn b
ước chân chúng con tiến v bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
mọi ng
ười thấy Nước Trời đang tỏ hiện.

Top