Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật V mùa Chay năm B

Bài ca ý lực lễ Chúa Nhật V mùa Chay năm B

WGPSG -- Một số người nhận xét rằng: Chúa Giêsu là một vị thầy lỗi lạc, Người có thể dùng những câu chuyện rất thường nhật để chuyển tải những chân lý, những mầu nhiệm cao siêu.

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay giúp cho lời khẳng định trên thêm phần chắc chắn.

Người nông dân nào cũng biết: hạt lúa khi được gieo vào lòng đất phải mục nát đi thì mới phát triển thành một cây lúa mới, và từ cây lúa đó những hạt lúa mới sẽ được sinh ra. Như thế, một hạt lúa tan biến trong lòng đất sẽ làm trổ sinh rất nhiều hạt lúa khác.

Từ hình ảnh rất đỗi quen thuộc đó, Chúa Giêsu muốn ám chỉ về việc tự hiến của Người: Người tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá, để nhân loại được hồi sinh với sức sống của Thiên Chúa, một sức sống mà họ đã đánh mất từ thuở ban sơ của loài người sau khi nguyên tổ phạm tội chống lại lệnh của Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, nhân loại phải chấp nhận sự chết vì đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, họ không còn tham dự vào sự sống thần linh với Thiên Chúa nữa. 

Nay, Chúa Giêsu tự nguyện vâng phục Chúa Cha, vì tình yêu mà hiến dâng sự sống của Người để chết thay cho muôn người, hầu muôn người lại được gọi Thiên Chúa là Cha, được sống trong tình yêu và sự sống của Cha.

Nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và sự vâng phục của Người đối với Chúa Cha. Đến lượt chúng ta cũng phải theo gương Thầy Giêsu mà "dấn thân vào đời" để đem tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người chung quanh. 

Top