10 điểm "nóng" nhất trên thế giới

10 điểm "nóng" nhất trên thế giới

WGPSG -- Trong buổi canh thức cầu nguyện ở Quảng trường Thánh Phêrô hôm 7.9.2013, để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và các nơi trên thế giới, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói:

“Những Kitô hữu và anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cũng như mọi người nam nữ có thiện chí, hãy cùng nhau khẩn thiết nài xin Thiên Chúa... cho tiếng súng đạn ngừng lại! Chiến tranh luôn là dấu chỉ thất bại của hoà bình và luôn là thất bại của nhân loại”.

Những số liệu sau đây cho thấy thiệt hại nghiêm trọng do chiến tranh, bạo lực gây ra, đồng thời mời gọi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. 

Top