Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi sinh viên, học sinh dịp lễ Giáng Sinh 2013

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi sinh viên, học sinh dịp lễ Giáng Sinh 2013

"Hoàn cảnh này, Cha thiết nghĩ, lại là cơ hội thuận tiện để các con đem niềm vui của Chúa đến trường học, chia sẻ với quý Thầy Cô và bạn bè, nhất là những người bạn không cùng niềm tin với chúng ta." (Trích: Thư gửi sinh viên, học sinh dịp lễ Giáng Sinh 2013 của Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo)

Sau đây là nội dung bức thư:bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top